dopalacze 2017 zmiana przepisów
Wystąpienia medialne

Dopalacze – ważne zmiany w przepisach

Z końcem 2017 roku Parlament Europejski wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie przepisów prawa karnego dotyczących tzw. dopalaczy. Przede wszystkim odpowiedzialność za handel tymi środkami zostanie zrównana z odpowiedzialnością za handel narkotykami.
ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
Wystąpienia medialne

Ochrona świadka i pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

W ostatnim czasie miałem przyjemność wystąpić w na antenie TVN24 jako ekspert z zakresu prawa karnego. Komentowałem bieżące wydarzenia związane z napaścią przez osobę oskarżoną w sprawie karnej na świadka, który miał złożyć obciążające tego sprawce zeznania. Temat jest bardzo ciekawy, dlatego postanowiłem nieco przybliżyć go na blogu. Należy zacząć...
Read More

Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 kk

Kiedy mamy do czynienia z karalnym sfałszowaniem podpisu Przestępstwa związane z fałszerstwem dokumentów przybierają różnoraką postać. Jednym z wariantów fałszerstwa dokumentów jest właśnie sfałszowanie podpisu. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby które stają przez zarzutem sfałszowania podpisu często nie były nawet świadome, że dopuszczają się przestępstwa. No bo przecież, czy...
Read More

Akt oskarżenia

Kiedy następuje wniesienie aktu oskarżenia? Przebieg postępowania karnego można podzielić na dwie zasadnicze fazy: postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. Łącznikiem między nimi jest właśnie akt oskarżenia.

Sprzeciw od wyroku nakazowego – art. 506 k.p.k.

Co to jest postępowanie nakazowe? Przepisy kodeksu postępowania karnego obok zwyczajnego trybu rozpoznawania spraw wraz z różnymi jego modyfikacjami przewidują także możliwość rozpoznania sprawy w ramach postępowania nakazowego. Skorzystanie z niego ma przyspieszyć rozpoznawanie stosunkowo mało skomplikowanych spraw, w związku z czym uproszczono całą procedurę.

Małoletni, nieletni czy młodociany?

Przepisy kodeksu karnego i innych ustaw karnych wielokrotnie posługują się różnymi pojęciami określającymi wiek sprawcy, ofiary czy świadka. Od tego czy dana osoba uznana będzie za nieletnią bądź młodocianą zależeć może to czy w ogóle spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać, że zostało popełnione przestępstwo lub czy może ona ponosić odpowiedzialność...
Read More

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Reagując na problem narkomanii polski ustawodawca uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej u.p.n.). Jej zasadniczym celem jest ochrona zdrowia publicznego poprzez zapobieganie zjawisku narkomanii. Jednym z środków mających przeciwdziałać narkomanii było wprowadzenie do ww. ustawy szeregu przepisów karnych mających skutecznie wymuszać na społeczeństwie określone zachowania.

Przypadek mniejszej wagi – ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Odpłatne udostępnianie narkotyku jako wypadek mniejszej wagi W poprzednim wpisie przedstawiłem podstawowe informacje o przestępstwie odpłatnego udzielenia narkotyku określanego też potocznie jako handel narkotykami. Pomimo surowej kary przewidzianej za to przestępstwo (nawet do 10 lat pozbawienia wolności) ustawodawca przewidział łagodniejszy typ tego przestępstwa określanego jako wypadek mniejszej wagi.

Akt oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy – art. 335 § 2 k.p.k.

Ogólny zarys omawianej instytucji przedstawiłem we wpisie Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – art. 335 k.p.k. Poniżej kilka słów tym kiedy możliwe jest zastosowanie instytucji skazania bez rozprawy w trybie art. 335 § 2 a także jakie korzyści może przynieść ona dla oskarżonego oraz o odmiennościach instytucji skazania bez przeprowadzania rozprawy...
Read More

Posiadanie narkotyków – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Posiadanie narkotyków jako przestępstwo w prawie karnym W Polsce posiadanie narkotyków np. marihuany, nawet na własny użytek stanowi przestępstwo. Podstawą odpowiedzialności karnej za ten czyn jest art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej u.p.n.). Omawiany przepis przewiduje odpowiedzialność karną za samo posiadanie narkotyków (środków odurzających lub substancji psychotropowych).

Dobrowolne poddanie się karze i skazanie bez rozprawy

Dlaczego czasem warto dobrowolnie poddać się karze? Dobrowolne poddanie się karze i uzyskanie tzw. skazania bez rozprawy daje możliwość szybkiego zakończenia większości spraw karnych. Wiadomo, że z jednej strony jest to swego rodzaju kapitulacja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Z drugiej strony, to sposób na „wytargowanie” korzystnego, a przede wszystkim...
Read More

Art. 212 kk – Zniesławienie

Zniesławienie (art. 212 k.k.) jako przestępstwo w kodeksie karnym – pomówienie, obmówienie, oszczerstwo. Zniesławienie (pomówienie, obmówienie, oszczerstwo)  to przestępstwo opisane w art. 212 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie...
Read More

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia – art 160 k.k.w.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary jako instytucja umożliwiająca skazanemu wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego uregulowana została w art. 77 i następnych kodeksu karnego. Więcej: Warunkowe przedterminowe zwolnienie Jak wynika z treści art. 80 k.k. w razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, jest to czas...
Read More

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności podobnie jak odroczenie wykonania kary jest rozwiązaniem o charakterze celowym. Pozwala w szczególnych sytuacjach na przerwanie wykonywania kary pozbawienia wolności. Okres przerwy powinien więc spełniać określone cele, jest to także pewnego rodzaju próba dla skazanego, który powinien udowodnić, iż słusznie przebywa poza zakładem karnym....
Read More

Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – art. 156 k.k.w.

Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności uregulowana w art. 150 i następnych kodeksu karnego wykonawczego pozwala na przesunięcie w czasie początku odbywania kary pozbawienia wolności. Więcej: Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Jest to instytucja, która stosowana powinna być wyjątkowo. Z założenia kary powinny być wykonywane bezzwłocznie, a odroczenie ich wykonania...
Read More

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w odbywaniu kary – art. 155 k.k.w.

Przepisy prawa karnego przewidują wiele „furtek” umożliwiających wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Najbardziej znaną jest warunkowe przedterminowe zwolnienie. Popularne „warunkowe” uregulowane jest w kodeksie karnym, w art. 77 i następnych. O tej zasadniczej formie więcej we wpisie: Warunkowe przedterminowe zwolnienie Dziś obiecywany wcześniej wpis dotyczący warunkowego przedterminowego zwolnienia po przerwie w...
Read More

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Kilka razy poruszaliśmy na blogu kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego. Więcej: Warunkowe umorzenie postępowania karnego Warunkowe umorzenie sprawy przeciwko pijanemu kierowcy W niniejszym wpisie kilka słów jak wygląda warunkowe umorzenie od strony proceduralnej, czyli „jak to się robi”. Jak wygląda procedura warunkowego umorzenia postępowania? Należy zacząć od tego, że warunkowe...
Read More

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Co po warunkowym umorzeniu postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania jak wynika z samej nazwy jest rozstrzygnięciem „na próbę”, które może jednak być ostatecznie pod pewnym warunkiem. Wspomnianym warunkiem jest pomyślny przebieg okresu próby. Co oznacza on w praktyce? Sąd warunkowo umarzając postępowanie „ufa”, że sprawca zrozumiał naganność swojego zachowania i ma...
Read More

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65 kkw

Konsekwencje lekceważenia obowiązków związanych z orzeczoną karą ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności, jedna z dwóch obok grzywny tzw. kar wolnościowych. Szczegółową regulację dotyczącą tej kary znajdziemy w przepisach kodeksu karnego. (bardziej przystępny opis pojawi się już wkrótce na tym blogu 🙂 ) W telegraficznym skrócie kara ograniczenia wolności polega na...
Read More

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej – przestępstwo czy wykroczenie ? Obiecałem napisać kilka słów o możliwych konsekwencjach prawnokarnych mogących spotkać osobę, która udostępnia pojazd nietrzeźwemu kierowcy. Pewien czas temu na blogu pojawił się wpis dotyczący przestępstwa spowodowania wypadku. Dla przypomnienia art. 177 § 1 k.k. brzmi następująco: „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie,...
Read More

Zakaz prowadzenia pojazdów a konieczność ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na posiadane uprawnienia. Konsekwencje płynące z orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów są całkiem oczywiste – we wskazanym okresie pod groźbą kary nie wolno prowadzić pojazdów. Pojawia się jednak pytanie czy po upływie okresu na jaki orzeczono zakaz można ponownie usiąść za kierownicą i jeżeli tak to...
Read More

Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień – wykroczenie z art. 96 § 1 pkt 2 k.w.

Popularną choć niebezpieczną praktyką jest udostępnianie samochodu osobom nieposiadającym prawa jazdy, aby „poćwiczyły” swoje umiejętności na bocznych, słabiej uczęszczanych drogach. Choć chyba każdy intuicyjnie czuje, że jest to niezgodne z prawem, to jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że taka koleżeńska przysługa stanowi wykroczenie. Prawną podstawę karania za udostępnienie pojazdu...
Read More

Udostępnienie pojazdu osobie w stanie po użyciu alkoholu – art. 96 kodeksu wykroczeń

Ustawodawca konsekwentnie ściga nietrzeźwych kierowców, co pewien czas pojawiają się także pomysły aby karać nawet pasażerów jadących z nietrzeźwymi kierowcami. Choć tego ostatniego pomysłu nie wcielono jeszcze w życie, to karanie udostępniających pojazd osobie „pod wpływem” nie jest niczym nowym. Podstawę odpowiedzialności udostępniającego samochód osobie znajdującej się w stanie po...
Read More

Lekarz sądowy – najczęściej zadawane pytania

W ostatnim wpisie opowiadałem Ci o sposobie usprawiedliwienia Twojej nieobecności w sądzie. Jak pewnie zauważyłeś, dużą uwagę zwróciłem na bodaj najczęściej wskazywaną przyczynę nieobecności jaką jest choroba. Aby jednak skutecznie usprawiedliwić nieobecność na tej podstawie należy przedstawić zaświadczenie od lekarza sądowego. Tak, sądowego – nie każdy lekarz jest lekarzem sądowym....
Read More

Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Opowiadałem Ci już o zatarciu skazania, o tym czym jest i dlaczego jest dla Ciebie ważne. Wiesz już, że zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie określonego w ustawie i długiego okresu. Możesz jednak złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania, który zostanie rozpoznany przez sąd orzekający w Twojej sprawie...
Read More

Niezgłoszenie upadłości spółki – odpowiedzialność karna z art 586 ksh

Jeżeli jesteś prezesem zarządu spółki prawa handlowego powinieneś wiedzieć, że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje kilka przestępstw, które mogą być popełnione przez osoby piastujące w  funkcje w organach spółek. Jedno z tych przestępstw polega na niezgłoszeniu we właściwym czasie wniosku o upadłość spółki. Przepisy: Art. 586 k.s.h. Kto, będąc członkiem zarządu...
Read More

Wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

W dzisiejszym wpisie opowiem Ci jak skazanie może wpływać na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek praw handlowego. Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych prawa handlowego to bardzo ciekawa kwestia, która jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą powinna Cię szczególnie zainteresować. Uregulowanie relacji odpowiedzialności karnej do możliwości pełnienia funkcji w organach spółek...
Read More

Udział prokuratora w postępowaniu prywatnoskargowym

Postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia toczy się, co do zasady, bez udziału oskarżyciela publicznego – prokuratora. Prywatny akt oskarżenia jest wnoszony oraz odczytywany przez oskarżyciela prywatnego. Oskarżyciel prywatny może działać poprzez swojego pełnomocnika. Wszystkiego o prywatnym akcie oskarżenia dowiesz się w moich innych wpisach na ten temat: Prywatny akt oskarżenia...
Read More

Nieumyślne paserstwo – art. 292 k.k.

Nieumyślne paserstwo – w kodeksie karnym Wpisem „Przestępstwo paserstwa – art. 291 k.k.” opisałem przestępstwo paserstwa umyślnego, gdzie sprawca ma świadomość lub co najmniej przewiduje, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego i godzi się na to. Dla krótkiego przypomnienia przestępstwo paserstwa, w tym paserstwa nieumyślnego można popełnić na cztery sposoby:...
Read More

Paserstwo – art. 291 k.k.

Paserstwo – podstawowe informacje Paserstwo kojarzy się nam ze skupowaniem rzeczy kradzionych przez co najmniej podejrzanego jegomościa w ciemnych okularach, którego określamy mianem pasera. Trzeba przyznać, że w tych wyobrażeniach jest ziarno prawdy, a nawet więcej. W istocie paserstwo to obrót rzeczami pochodzącymi z nielegalnych źródeł, jednak nie zawsze jest...
Read More

Kiedy w sprawie karnej będzie prowadzone będzie dochodzenie?

Kiedy prowadzi się dochodzenie. Wszystko co musisz wiedzieć. Postępowanie przygotowawcze to etap postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa, wyjaśniają jego okoliczności, zbierają dowody. Następnie w zależności od wyniku postępowania dowodowego, albo kierują akt oskarżenia do Sądu, albo wydają decyzję o umorzeniu postępowania. Postępowanie przygotowawcze...
Read More

Kiedy prowadzi się śledztwo? – To musisz wiedzieć

Skąd wiedzieć w jakim trybie będzie prowadzone Twoje postępowanie przygotowawcze? Zobacz kiedy prowadzi się śledztwo. Postępowanie przygotowawcze to etap postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Wyjaśniają jego okoliczności, zbierają dowody. Następnie w zależności od wyniku postępowania dowodowego, albo kierują akt oskarżenia do Sądu, albo...
Read More

Kto prowadzi postępowanie przygotowawcze?

Dlaczego moją sprawą zajmuje się Policja, a nie Prokurator? Często zdarza mi się słyszeć pytanie zadane w tytule dzisiejszego wpisu. Bycie ofiarą przestępstwa nigdy nie jest przyjemne. Obecne są emocje, krzywda. Chcesz, żeby Twoja sprawa była potraktowana poważnie, profesjonalnie. Chcesz żeby sprawcy zostali ukarani. Składasz pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa...
Read More

Art 284 k.k. a przywłaszczenie środków pieniężnych przez pełnomocnika

Dysponowanie powierzonymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na cudzym rachunku bankowym, a przestępstwo sprzeniewierzenia. Opowiadałem Ci już o przestępstwie przywłaszczenia. Jego kwalifikowanym typem jest przestępstwo sprzeniewierzenia. Przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia określonego w art. 284 k.k. może być rzecz ruchoma, w tym także polski pieniądz (art. 115 § 9 k.k.) oraz prawo majątkowe. Z...
Read More

Kompensata za krzywdę dla pokrzywdzonego

Jesteś pokrzywdzonym? O to kiedy masz prawo do państwowej kompensaty za swoją krzywdę! Jako pokrzywdzony powinieneś korzystać ze swoich praw i brać aktywny udział w procesie. Opowiadałem Ci już, że warto domagać się naprawienia szkody wynikłej z popełnionego przestępstwa. Pokrzywdzony ma bowiem prawo zwrócić się do sądu, aż do zamknięcia...
Read More

Pomoc dla pokrzywdzonego – gdzie się zgłosić?

Jestem pokrzywdzonym! Do kogo mogę się zgłosić po pomoc? Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w przestępstwie powinieneś wiedzieć do kogo się zgłosić. Na terenie Dolnego Śląska działa wiele instytucji pomagającym pokrzywdzonym, podobnie jak w każdym innym województwie. Część instytucji ma zasięg ogólnopolski. Ważne, żebyś nie bał się zgłosić po pomoc. Jeżeli zostałeś...
Read More

Czynny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony często nie bierze udziału w postępowaniu. W większości spraw karnych pokrzywdzony nie bierze czynnego udziału w sprawie. Jego rola zwykle sprowadza się do złożenia zeznań przed organem postępowania przygotowawczego i powtórzeniu ich w sądzie. Nie należy zapominać, że jednym z celów postępowania karnego jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego...
Read More

Art. 284 k.k. – Przywłaszczenie

Przywłaszczenie mienia – art. 284 k.k. W rozdziale XXXV Kodeksu Karnego ustawodawca typizuje grupę przestępstw, których przedmiotem ochrony jest mienie, własność. Do tej kategorii przestępstw należą m.in. kradzież, rozbój, oszustwo i przywłaszczenie. Przestępstwa przeciwko mieniu są najczęściej popełnianymi przestępstwami w Polsce. Opowiem Ci teraz o przestępstwie przywłaszczenia cudzego mienia: Przestępstwo...
Read More

Jazda po alkoholu drogą leśną

Czy wolno jeździć po alkoholu na drodze leśnej? Wpisem zatytułowanym „Jazda po alkoholu – gdzie jeździć nie wolno ?” starałem się przedstawić podstawowe informacje dotyczące rozumienia zwrotu „w ruchu lądowym”. Zainspirowany pytaniem czytelnika bloga postanowiłem zgłębić problem jazdy po alkoholu na drodze leśnej. Zacznijmy od statusu prawnego drogi znajdującej się...
Read More

Koszty postępowania prywatnoskargowego – ile to kosztuje?

Koszty postępowania prywatnoskargowego – ile to kosztuje? W serii wpisów opowiadałem Ci opowiadałem Ci o postępowaniu prywatnoskargowym i wszystkim co powinieneś o tym postępowaniu wiedzieć. Jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się ze wcześniejszymi wpisami zachęcam Cię do ich przeczytania: Prywatny akt oskarżenia – Twój sposób na sprawiedliwość. Przebieg postępowania z prywatnego...
Read More

Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku.

Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku. Jeżeli uważnie czytasz moje wpisy to wiesz już pewnie, że w sprawach z oskarżenia prywatnego nie ma postępowania przygotowawczego. Wszelkie dowody zbiera i przedstawia oskarżyciel prywatny. To on musi udowodnić winę oskarżonego. Jeżeli nie przedstawi żadnych dowodów i poprzestanie jedynie na własnym twierdzeniach...
Read More

Skarga na policję – wzór

  Skarga pokrzywdzonego o przestępstwo z prywatnego aktu oskarżenia. Trudno jest wnieść prywatny akt oskarżenia, jeżeli nie znasz dokładnych danych oskarżonego. Pamiętasz jednak jak opowiadałem Ci, że są dwa sposoby zainicjowania postępowania prywatnoskargowego? Jednym z nich jest sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, natomiast drugim złożenie skargi na Policji. Ten drugi sposób...
Read More

Art. 86 kw – kolizja drogowa

Zderzenie dwóch samochodów może mieć rozmaite konsekwencje, może stanowić przestępstwo spowodowania wypadku o czym pisałem w artykule „Kiedy spowodowanie wypadku jest przestępstwem– art. 177 k.k.”. Nie każda stłuczka oznaczać musi spowodowanie przestępstwa, często będziemy mieli do czynienia z kolizją drogową. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie czym jest kolizja...
Read More

Kolizja czy wypadek?

W mowie potocznej pojęcia „kolizja” i „wypadek” traktowane są jako synonimy. Z perspektywy prawa karnego, tym samym odpowiedzialności karnej są to pojęcia różne. Różnica nie jest bagatelna, ponieważ spowodowanie wypadku stanowić może określone w art. 177 kodeksu karnego przestępstwo: „§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym,...
Read More

Spowodowanie wypadku drogowego

W poprzednim wpisie opisałem podstawowe, wspólne dla przestępstw przewidzianych w art. 177 kodeksu karnego okoliczności, od zaistnienia których zależy czy w danej sytuacji mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa. Przeczytaj: Art. 177 k.k. – wypadek drogowy jako przestępstwo Dzisiejszy wpis poświęcony jest przestępstwu opisanemu w paragrafie pierwszym art. 177 k.k....
Read More

Art. 177 k.k. – wypadek drogowy jako przestępstwo

Wypadek – przestępstwo w kodeksie karnym Ruch pojazdów regulują liczne przepisy, w głównej mierze są to przepisy o charakterze administracyjnym, które określają warunki uczestniczenia w ruchu lądowym np. określając dopuszczalną prędkość. Ponieważ jazda samochodem już dawno stała się stałym elementem codziennego życia, ustawodawca musiał zareagować na zagrożenia jakie niesie za...
Read More

Właściwość sądu karnego – reguły pomocnicze.

W poprzednim wpisie opowiedziałem Ci już czym jest właściwość miejscowa sądu oraz jakie są zasady ogólne jej ustalania [LINK]. Czasami jednak nie są one wystarczające. Pamiętaj, że miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce: W którym sprawca działał W którym sprawca zaniechał działania, do którego był zobowiązany, W który m skutek nastąpił,...
Read More

Współsprawstwo a pomocnictwo

Pomocnictwo w dokonaniu czynu zabronionego a współsprawstwo Analizując treść artykułu 18 kodeksu karnego zauważamy rozróżnienie na przewidziane w paragrafie pierwszym współsprawstwo i pomocnictwo opisane w paragrafie trzecim. „Art. 18 k.k. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną...
Read More

Co to jest „pomocnictwo”?

Pomocnictwo przy popełnieniu przestępstwa – art. 18 § 3 k.k. Kodeks karny przewiduje sankcje nie tylko wobec sprawcy przestępstwa, lecz także wobec innych osób powiązanych z popełnionym przestępstwem. Jedną z takich osób jest określony w art. 18 § 3 pomocnik: „§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna...
Read More

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie – art 552 §4 k.p.k. Prawo do odszkodowania za niesłusznie odbywaną karę czy też niesłuszne tymczasowe aresztowanie nie budzi wątpliwości, przecież dana osoba niesłusznie była „w więzieniu”. Co jednak z osobami niesłusznie zatrzymanymi, czy 72 godziny zatrzymania to coś nad czym można przejść do porządku dziennego...
Read More

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – art. 552 § 1 kodeksu postępowania karnego Mówi się, że więzienia pełne są ludzi niewinnych, nie jest to jednak jedynie czarny humor. Znane są przypadki, kiedy pomimo zgodnych co do winy i sprawstwa orzeczeń sądów obydwu instancji, okazywało się, że skazano niewłaściwą osobę. Odpowiedzią ustawodawcy...
Read More

Odszkodowanie za błąd sądu

Odszkodowania za błędy sądów karnych – poznaj swoje prawa ! Podobno nikt nie jest nieomylny, a nawet najlepiej zorganizowany system nie jest wolny od błędów, wymiar sprawiedliwości także. Zdarzają się sytuacje, kiedy nie tylko zatrzymano czy aresztowano osobę niewinną lecz także bardziej drastyczne sytuacje kiedy osoba niewinna odbyła karę! Następstwa...
Read More

Recydywa wielokrotna – Art. 64 § 2 k.k.

We wpisie poświęconym recydywie podstawowej starałem się pokazać, jak bardzo różni się ona od potocznego rozumienia recydywy traktowanej jako ponowne popełnienie przestępstwa. Obok opisanej już recydywy podstawowej, kodeks karny przewiduje także bardziej złożoną formę recydywy określaną jako „multirecydywa” czy też „recydywa wielokrotna”. W tym miejscu odsyłam do wpisu poświęconego recydywie...
Read More

Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

Poprzednim wpisem pokazałem, że recydywa w rozumieniu kodeksu karnego, czyli instytucja zaostrzająca odpowiedzialność karną ma nieco inne od potocznego znaczenie. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie jak wskazuje sam tytuł recydywie podstawowej, jak można się domyślić najczęściej spotykanej postaci recydywy. Sama instytucja recydywy podstawowej została opisana w art. 64 § 1 kodeksu...
Read More

Recydywa

Recydywa – czyli kiedy powrót do przestępstwa jest szczególnie dotkliwy dla sprawcy Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć recydywista i recydywa. Są to zwroty znane, często pojawiające się w powszechnym języku. Każdy z nas potrafi przypisać temu określeniu pewne znaczenie, ale czy właściwie? Recydywa jest pojęciem języka prawniczego i w najprostszym tego...
Read More

Uprawnienia zatrzymanego

Zostałeś zatrzymany ? Poznaj swoje prawa! Niezwykle plastyczne podstawy zatrzymania osoby powodują, że środek ten stosowany jest niezwykle często, szczególnie okres 48 godzin pozostawania w dyspozycji Policji. Są to niezwykle ważne momenty, w tym czasie dokonuje się pierwszych przesłuchań, często jeszcze w charakterze świadka, ten pierwszy kontakt z Policją ma...
Read More

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej – art. 75 k.k.

Poprzednim wpisem [link] starałem się krótko opisać na czym w zasadzie polega warunkowe zawieszenie wykonania kary przewidziane w art. 69 k.k. popularnie zwane „zawiasami”. Częste stosowanie tego środka przez sądy, wzbudziło powszechne przekonanie, że jest to instytucja zwyczajna, a skazanemu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zwyczajnie...
Read More

Odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania – zażalenie

Pokrzywdzony, znaj swoje prawa! Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa (dochodzenia) czyli o tym musisz wiedzieć. Tak jak radziłem postanowiłeś przygotować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pisemnie. Wysłałeś zawiadomienie pocztą, listem poleconym. Zachowałeś zwrotkę, tak na wszelki wypadek. Otrzymałeś postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. Czy to koniec?...
Read More

Jak oznaczyć oskarżonego w prywatnym akcie oskarżenia

Pisałem już jakie warunki formalne powinien spełniać prywatny akt oskarżenia [link] oraz przedstawiłem Ci wzór takiego aktu [link]. Dla przypomnienia – prywatny akt oskarżenia musi spełniać warunki stawiane wszystkim pismom procesowym: oznaczony musi zostać Sąd do którego wnoszony jest akt, dane i adres oskarżyciela, treść wraz z uzasadnieniem oraz datę...
Read More

Prywatny akt oskarżenia – wzór

 Wzór prywatnego aktu oskarżenia Specjalnie dla czytelników naszego bloga przygotowaliśmy przykładowy wzór prywatnego aktu oskarżenia. Poniżej, a także w treści wzoru znajdziesz linki to innych przygotowanych przez nas artykułów, które dotyczą sprawy z oskarżenia prywatnego. Możesz także ściągnąć darmowy ebook, w którym kompleksowo wyjaśniamy jak dalej będzie toczyć się postępowanie...
Read More

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Prywatny akt oskarżenia – Jak go sporządzić, co musi zawierać i dlaczego warto pójść do adwokata. Są dwa sposoby na wszczęcie postępowania z oskarżenia prywatnego. Możesz zgłosić sprawę na Policji, składając skargę, którą Policja przekaże bezpośrednio właściwemu Sądowi. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego Policja na żądanie pokrzywdzonego ma obowiązek...
Read More

Prywatny akt oskarżenia – jak się bronić?

Otrzymałeś pocztą przesyłkę z sądu. Potwierdzasz odbiór. Otwierasz kopertę i czytasz. To prywatny akt oskarżenia oraz wezwanie na rozprawę. Oskarżonym jesteś Ty. Co teraz? Co możesz zrobić? Opowiem Ci o tym w tym wpisie. Przede wszystkim gdy już ochłoniesz, przeczytaj ponownie i uważnie akt oskarżenia. Zobacz o co jesteś oskarżony...
Read More

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Co się dzieje dalej i jaka jest reakcja organu ściągania? Tak jak radziłem postanowiłeś przygotować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pisemnie. Wysłałeś zawiadomienie pocztą, listem poleconym. Zachowałeś zwrotkę, tak na wszelki wypadek. I czekasz. Spytasz pewnie co dalej? Co do zasady niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia...
Read More

Wzajemny akt oskarżenia – czyli ważna broń procesowa.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego należą do tzw. „małej przestępczości”. Są to zwykle drobne przestępstwa najczęściej polegające na zniesławieniu, bądź znieważeniu drugiej osoby. Mogą one także polegać na naruszeniu nietykalności cielesnej oraz na lekkim uszkodzeniu ciała, którego skutki trwają krócej niż 7 dni. Bardzo często się zdarza, że sprawca i...
Read More

Śmierć oskarżyciela prywatnego – co dalej z postępowaniem?

Opowiadałem Ci już o postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego. Musisz jeszcze wiedzieć o jednej ważnej rzeczy. W sprawach z oskarżenia prywatnego nie bierze udział prokurator, czyli oskarżyciel publiczny. Oskarżyciel prywatny to osoba pokrzywdzona przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Oskarżycielem jest wiec osoba ściśle związana z całym zdarzeniem oraz procesem...
Read More

Odstąpienie od oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej

Prywatny akt oskarżenia – możliwość odstąpienia od oskarżenia. Opowiadałem Ci wcześniej jakie przestępstwa ścigane są jedynie w trybie prywatnoskargowym. Zauważyłeś pewnie, że nie są to przestępstwa dużego kalibru. Nie ma wśród nich rozboju, zabójstwa, przestępstw gospodarczych. Czasem nie chodzi w nich jedynie o ukaranie sprawcy, ale o odzyskanie poczucia sprawiedliwości....
Read More

Jakie są obowiązki skazanego, gdy dostanie zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego?

Skazany korzystający z nagród wolnościowych (o których pisałem tuta – link) w postaci: zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin oraz zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14...
Read More

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy – czyli jeden ze sposobów na uniknięcie więzienia Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego regulowana jest w kodeksie karnym, artykuł 66 k.k. stanowi o możliwości warunkowego umorzenia postępowania, stawiając przy tym dwie kategorie wymogów. Niebudzącym wątpliwości jest zawężenie możliwości skorzystania z warunkowego umorzenia jedynie w...
Read More

Art. 180a kk czyli jazda samochodem pomimo zabrania prawa jazdy

Jak pokazałem w poprzednich wpisach dotyczących prawnych konsekwencji jazdy po alkoholu, negatywne skutki takiego zachowania nie ograniczają się jedynie do orzeczenia jednej z kar z art. 178a k.k. Skazanie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości obok obowiązkowego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy od lat trzech skutkuje...
Read More

Jazda po alkoholu – jaka kara za jazdę po pijanemu

Pijani kierowcy to ulubiony cel ustawodawcy, policji drogowej i dziennikarzy. Jazda po alkoholu piętnowana jest wszędzie i na każdy możliwy sposób. Ten najbardziej dotkliwy czyli prawnokarny to art. 178a kodeksu karnego. Wspomniany przepis w § 1 stanowi następująco: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Read More

Art. 244 kk – Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Przestępstwo polegające na złamaniu orzeczonego przez Sąd nakazu lub zakazu jest niejako tłem „przestępstwa pierwotnego” –  tego od którego wszystko się zaczęło. Dzisiejszy wpis poświęcony jest jednej z kilku konsekwencji jazdy w stanie nietrzeźwości – orzeczonemu zakazowi prowadzenia pojazdów. Tytułem przypomnienia w art. 178a k.k. określono przestępstwo jazdy samochodem w...
Read More

Pozytywna prognoza kryminologiczna skazanego – co powinieneś wiedzieć?

Jak już Ci mówiłem, ogólną przesłanką przyznawania nagród jest wyróżnianie się skazanego dobrym zachowaniem w trakcie odbywania kary. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania. Przesłanką szczególną przyznania nagrody wolnościowej jest czas odbywania kary pozbawienia wolności oraz pozytywna prognoza kryminologiczna. Postawa skazanego w czasie...
Read More

Jak wcześniej opuścić zakład karny?

Kodeks karny wykonawczy przewiduje dwie nagrody wolnościowe. Z punktu widzenia skazanych są to nagrody najbardziej interesujące, ponieważ umożliwiają im wyjście poza zakład karny. Otrzymanie tych nagród uwarunkowane jest spełnieniem ściśle określonych przesłanek, co niekiedy nie jest łatwe. Niemniej jednak warto się starać. Istotna jest także postawa i pomoc rodziny skazanego....
Read More