art. 177 § 2 k.k - Śmiertelny wypadek drogowy

art. 177 § 2 k.k – Śmiertelny wypadek drogowy

W 2012 roku w wypadkach na polskich drogach zginęło 3 571 osób, z roku na rok ta czarna statystka szczęśliwie maleje, choć w dalszym ciągu uważana jest za wysoką. Przyjrzyjmy się zatem prawnym konsekwencjom spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego.

Przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego opisane jest w art. 177 § 1 i 2 k.k.

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″.

Analizując treść cytowanego przepisu, widzimy, że przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku różni się od przestępstwa opisanego w § 1 jedynie co do skutku wypadku.

Aktualne pozostają zatem informacje, które zamieściłem we wpisie „Spowodowanie wypadku drogowego – przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.”, do którego lektury zachęcam. Dla mniej wytrwałych czytelników, krótkie powtórzenie.

Przestępstwo, o którym mowa popełnić może każdy uczestnik ruchu więc teoretycznie także pieszy, jednak w całym zdarzeniu tj. wypadku spowodowanym naruszeniem zasad bezpieczeństwa uczestniczyć musi przynajmniej jeden pojazd. Oznacza to, że zderzenie dwóch pieszych niezależnie od skutków nie będzie przestępstwem z art. 177 k.k.

Nie ma znaczenia czy zasady ruchu drogowego naruszone zostały umyślnie czy też przez zwykłą niefrasobliwość kierującego, choć w tym drugim przypadku ocenić należy czy w danych okolicznościach kierujący mógł przewidzieć, że jego zachowanie stanowi naruszenie zasad ruchu. W tym miejscu dodam, że pod pojęciem zasad ruchu drogowego obok zasad opisanych w przepisach mieszczą się także pewne niepisane zasady, powszechnie przyjęte przez ogół kierujących.

Do zaistnienia omawianego przestępstwa konieczne jest aby skutkiem opisanego powyżej naruszenia zasad ruchu drogowego było spowodowanie wypadku drogowego, którego skutkiem będzie śmierć człowieka lub inny ciężki uszczerbek na zdrowiu. Lżejsze uszkodzenia ciała albo skutkować będą odpowiedzialnością z art. 177 § 1 k.k. albo w ogóle nie będą podstawą ścigania za popełnienie przestępstwa.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie z art. 177 kk?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

 

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz