Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - niepowiadomienie organów ścigania o obrocie narkotykami

Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niepowiadomienie organów ścigania o obrocie narkotykami

Obowiązujące regulacje prawa karnego co do zasady nie wprowadzają prawnego obowiązku denuncjacji tj. informowania organów ścigania o popełnionym przestępstwie.

Istnieje wąski katalog przestępstw, o których niepowiadomienie stanowi czyn zabroniony. Przestępstwa te uważane są za wyjątkowo społecznie szkodliwe.

Więcej: Zawiadomienie po możliwości popełnienia przestępstwa

Do tej kategorii ustawodawca zaliczył także przestępstwa związane z obrotem narkotykami, z pewnymi modyfikacjami, o czym poniżej.

Przewidziany w art. 60 u.p.n. obowiązek poinformowania organów ścigania dotyczy trzech rodzajów czynów zabronionych, stypizowanych w następujących przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) art.56 – Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej. Uczestniczenie w obrocie.

2) art. 58 – Udzielanie innej osobie środka odurzającego. Nakłaniane do użycia środka.

3) art. 59 – Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Omawiany obowiązek dotyczy jedynie właścicieli lub osób zarządzających lokalami, którzy posiadają wiarygodne informacje, iż w zarządzonym lokalu następuje obrót narkotykami.

Przepis art. 60 u.p.n. dotyczy zakładów gastronomicznych, lokali rozrywkowych oraz innych placówek usługowych, a więc miejsc gdzie jak wynika z praktyki organów ścigania często następuje obrót narkotykami. Przedmiotowy przepis jest swoistą sankcją za „przymykanie oka” właścicieli lokali na obrót narkotykami w prowadzonych przez nich punktach.

Wyjaśnienia wymaga, iż omawiany obowiązek spoczywa jedynie na właścicielach lub osobach zarządzających lokalami. Z tak opisanych znamion czynu wynika, iż nie odpowie za przestępstwo z art. 60 u.p.n. np. pracujący w restauracji kelner lub barman, który wie, że w lokalu następuje obrót narkotykami.

Ponadto obowiązek poinformowania organów ścigania aktualizuje się dopiero wraz z powzięciem przez ww. osoby wiarygodnych informacji, że w lokalu udostępniane są narkotyki. Posiadanie wiarygodnych informacji oznacza stan pośredni między pewnością a przypuszczeniem.

Nie ma znaczenia forma, w jakiej następuje powiadomienie organów ścigania, dopuszczalne będzie zatem także powiadomienie ustne lub telefoniczne. Wymaga się jednak aby nastąpiło ono niezwłocznie po osiągnięciu określonego stanu wiedzy tj. powzięciu wiarygodnych informacji.

Należy zauważyć, iż występek opisany w art. 60 u.p.n. nie wymaga dla karalności zachowania sprawcy wystąpienia określonego skutku. Oznacza to, że do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej wystarczy udowodnienie, iż posiadał wiarygodne informacje o obrocie narkotykami w lokalu i nie powiadomił o tym organów ścigania.

Nie jest wymagane wykazanie, iż zaniechanie sprawcy jakkolwiek wpłynęło na udostępnianie narkotyków w lokalu, w szczególności nie ma znaczenia, że nie spowodowało to ułatwienia sprawcom działania.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie z art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:
<ul

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz