kolizja drogowa

Art. 86 kw – kolizja drogowa

Zderzenie dwóch samochodów może mieć rozmaite konsekwencje, może stanowić przestępstwo spowodowania wypadku o czym pisałem w artykule „Kiedy spowodowanie wypadku jest przestępstwem– art. 177 k.k.”. Nie każda stłuczka oznaczać musi spowodowanie przestępstwa, często będziemy mieli do czynienia z kolizją drogową. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie czym jest kolizja drogowa ?

W dużym uproszczeniu, kolizja to „wypadek bez ofiar”, o ile jednak wypadek jest zdefiniowany przez kodeks karny o tyle o kolizji kodeks karny milczy. Pewna regulacja kolizji znajduje się w art. 86 kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

W powyższym przepisie nie użyto jednak ani określenia „kolizja” ani innego podobnego, dlaczego zatem piszę akurat o nim ? Spowodowanie kolizji ukryte jest pod frazą „ powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Kolokwialne określenie „wypadek bez ofiar” zapewne niewiele tłumaczy, doprecyzujmy. Jak wspominałem w artykule ”Kolizja czy wypadek?” Jeżeli skutkiem zdarzenia drogowego są obrażenia ciała trwające powyżej dni siedmiu np. złamane żebro wówczas należy rozważyć czy mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania wypadku opisanym w art. 177 kodeksu karnego, jeżeli natomiast obrażenia będą łagodniejszego rodzaju lub żadna osoba nie dozna w wyniku zdarzenia drogowego uszczerbku na zdrowiu wówczas zdarzenie drogowe może być kwalifikowane jako wykroczenie z art. 86 k.w.

Wykroczenie kolizji popełni kierowca, który spowoduje ją w wyniku niezachowania należytej ostrożności. W tym miejscu zaznaczę, że należytą ostrożność oceniamy osobno dla każdej sytuacji. Wspólną zasadą jest jednak to, że należyta ostrożność nie ogranicza się jedynie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego czy też zachowania

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Łukasz Łukaszewski
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnię co możemy dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

3 - Ilość komentarzy

 1. Zleceniodawca - Ubezpieczający

  Kierowca wykonujący na moją rzecz zlecenie w ramach umowy zlecenia uczestniczył w wypadku drogowym, wskutek którego powstała po mojej stronie szkoda. Samochód ubezpieczony był w zakresie OC, jednak ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania wykroczeniowego w sprawie tego zdarzenia (i jedynie w przypadku, gdy mój zleceniobiorca nie zostanie uznany winnym). Postępowanie przedłuża się, czekam już piąty miesiąc na wypłatę odszkodowania w wys. ponad 30 tys. Czy mogę w jakikolwiek sposób przystąpić do toczącego się postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego albo ew. w jakiś inny sposób usprawnić procedurę wypłaty odszkodowania na moją rzecz?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Łukasz Łukaszewski

   Szanowna Pani,

   Dziękuję za zainteresowanie wpisem i komentarz. Odnosząc się do Pani pytania należy wskazać na właściwe przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 25 § 1 wskazanej ustawy należy traktować Panią jako pokrzywdzonego ponieważ Pani dobro prawne (prawo własności samochodu) zostało bezpośrednio naruszone przez sprawcę wykroczenia. Z powyższego wynika, iż przysługuje Pani prawo do działania jako oskarżyciel posiłkowy obok oskarżyciela publicznego stosownie do art. 26 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 2. Zleceniodawca - Ubezpieczający

  Dziękuję za tak sprawną odpowiedź. Rozumiem w związku z powyższym, że na gruncie art. 86 kodeksu wykroczeń będę traktowana jako pokrzywdzona w tej sprawie?

Zostaw komentarz