Kara ograniczenia wolności – art. 34 k.k.

Kara ograniczenia wolności – art. 34 k.k.

Kara ograniczenia wolności w kodeksie karnym

Ilekroć mowa o tym, że dane przestępstwo jest zagrożone karą ograniczenia wolności, sprawca będzie ją odbywał na takich samych zasadach.

Kara ograniczenia wolności jest jedną z tzw. kar wolnościowych przewidzianych w kodeksie karnym. W świetle obecnych przepisów możliwe jest jej orzeczenie w dwóch wariantach: jako prac społecznych lub w formie potrącenia części otrzymywanego przez sprawcę wynagrodzenia za pracę.  Możliwe jest także orzeczenie obydwu opisanych obowiązków równocześnie.

Jak wygląda odbywanie kary ograniczenia wolności?

Obowiązek nieodpłatnej pracy społecznej wykonywany jest przez skazanego w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Tyle godzin w ciągu miesiąca musi przepracować na cele społeczne skazany wobec którego orzeczono obowiązek, o którym mowa w art. 34 § 1a pkt 1 k.k.

Jeśli sąd zdecyduje się na zastosowanie drugiego wariantu, z wynagrodzenia za pracę skazanego będzie potrącane od 10% do 25% w stosunku miesięcznym i przeznaczane na cel społeczny wskazany przez sąd.

Warto wiedzieć, że skazany wobec którego orzeczono potrącenie wynagrodzenia za pracę nie może w okresie trwania kary rozwiązać stosunku pracy, chyba, że uzyska na to zgodę sądu.

Ile trwa kara ograniczenia wolności?

Podstawą rozważań dotyczących kary ograniczenia wolności jest przepis art. 34 k.k. Paragraf pierwszy omawianego przepisu stanowi, iż: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”.

Dodatkowe obowiązki podczas odbywania kary ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności jak kara wolnościowa jest swoistym okresem próby dla skazanego. Z tej przyczyny w trakcie jej wykonywania skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu jak również obowiązany jest udzielać wyjaśnień dotyczących jej przebiegu.

Ponadto na skazanego można nałożyć obowiązki typowe dla zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności takie jak:

  • przeproszenie pokrzywdzonego,
  • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
  • powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób,
  • zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób.

Szerzej sam przebieg wykonywania kary ograniczenia wolności regulują przepisy kodeksy karnego wykonawczego w art. 53 i następnych.

Przeczytaj również:

Zmiana obowiązków orzeczonych wraz z karą ograniczenia wolności
Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz