kiedy prowadzi się śledztwo

Kiedy prowadzi się śledztwo? – To musisz wiedzieć

Skąd wiedzieć w jakim trybie będzie prowadzone Twoje postępowanie przygotowawcze? Zobacz kiedy prowadzi się śledztwo.

Postępowanie przygotowawcze to etap postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Wyjaśniają jego okoliczności, zbierają dowody. Następnie w zależności od wyniku postępowania dowodowego, albo kierują akt oskarżenia do Sądu, albo wydają decyzję o umorzeniu postępowania.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia.

Kiedy prowadzi się śledztwo?

 • Śledztwo prowadzi się w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego. Sąd Okręgowy orzeka jako Sąd I Instancji:
  1. We wszystkich sprawach o zbrodnie. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
  2. W sprawach dotyczących przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W sprawach dotyczących określonych przestępstw wskazanych w art. 25 k.p.k.
  4. W sprawach o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. Przykładowo, ustawa prawo prasowe określa właściwość Sądu Okręgowego.

O tym jakie sprawy należą do właściwości Sądu Okręgowego jako Sądu I Instancji opowiem Ci dokładnie w tym wpisie.

 • Śledztwo prowadzi się w sprawach o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Śledztwo prowadzi się w sprawach o występki – gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
 • Śledztwo prowadzi się także w sprawach o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia.
 • Śledztwo prowadzi się także w sprawach o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Wiedz, że śledztwo prowadzi się także wtedy, gdy tylko jeden z wielu czynów zarzucanych podejrzanemu należy do kategorii spraw,  w których prowadzi się śledztwo. Podobnie, jeżeli podejrzanemu zarzucono czyn wyczerpujący znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, pozostających w zbiegu kumulatywnym, a co do jednego z tych czynów zachodzi konieczność prowadzenia śledztwa lub wyłączone jest prowadzone dochodzenia.

Szczególna regulacja przewidziana jest w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli czyn karalny nieletniego pozostaje w ścisłym związku z czynem osoby dorosłej, a dobro nieletniego nie stoi na przeszkodzie łącznemu prowadzeniu sprawy, prokurator wszczyna lub prowadzi śledztwo.

W kolejnym wpisie opowiem Ci kiedy prowadzi się dochodzenie.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz