Kolizja czy wypadek

Kolizja czy wypadek?

W mowie potocznej pojęcia „kolizja” i „wypadek” traktowane są jako synonimy. Z perspektywy prawa karnego, tym samym odpowiedzialności karnej są to pojęcia różne.

Różnica nie jest bagatelna, ponieważ spowodowanie wypadku stanowić może określone w art. 177 kodeksu karnego przestępstwo:

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157, § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast kolizja jest jedynie formą popełnienia wykroczenia opisanego w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

Kiedy zatem zdarzenie drogowe będzie wypadkiem a kiedy kolizją ? W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że różnica sprowadza się do skutków zdarzenia, ściślej mówiąc granicą między kolizją a wypadkiem są obrażenia jakie odniosła „ofiara”. Jeżeli skutkiem zdarzenia będą obrażenia ciała trwające powyżej dni siedmiu np. złamane żebro wówczas mamy do czynienia z przestępstwem spowodowania wypadku opisanym w art. 177 kodeksu karnego, jeżeli natomiast obrażenia będą łagodniejszego rodzaju, wówczas zdarzenie drogowe może być kwalifikowane jako wykroczenie z art. 86 k.w.

Nie zapominajmy, że skutek w postaci obrażeń ciała musi być efektem wypadku spowodowanego naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu ! Więcej na ten temat we wpisie „Kiedy spowodowanie wypadku jest przestępstwem– art. 177 k.k.”

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz