Koszty postępowania prywatnoskargowego – ile to kosztuje?

Koszty postępowania prywatnoskargowego – ile to kosztuje?

Koszty postępowania prywatnoskargowego – ile to kosztuje?

W serii wpisów opowiadałem Ci opowiadałem Ci o postępowaniu prywatnoskargowym i wszystkim co powinieneś o tym postępowaniu wiedzieć. Jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się ze wcześniejszymi wpisami zachęcam Cię do ich przeczytania:

 1. Prywatny akt oskarżenia – Twój sposób na sprawiedliwość.
 2. Przebieg postępowania z prywatnego aktu oskarżenia.
 3. Prywatny akt oskarżenia – możliwość odstąpienia od oskarżenia.
 4. Śmierć oskarżyciela prywatnego – co dalej z postępowaniem?
 5. Prywatny akt oskarżenia – oskarżenie wzajemne, czyli ważna broń procesowa.
 6. Prywatny akt oskarżenia – Co powinieneś wiedzieć i zrobić, jeżeli jesteś oskarżonym.
 7. Jak napisać prywatny akt oskarżenia?
 8. Skarga pokrzywdzonego o przestępstwo z prywatnego aktu oskarżenia
 9. Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku.
 10. Wzajemny akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej – wzór

Pozostała nam do wyjaśnienia jeszcze jednak kwestia. Pieniądze.

Ile kosztuje sprawa z prywatnego aktu oskarżenia? Kto za to płaci? O to kilka informacji praktycznych o kosztach:

 • Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego wynosi obecnie 300 zł. Pieniądze należy wpłacić w kasie sądu lub na jego rachunek bankowy, a do prywatnego aktu oskarżenia dołączyć dowód uiszczenia opłaty.
 • Możesz zostać zwolniony z konieczności wniesienia opłaty. Sąd lub referendarz sądowy zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe.
 • W postępowaniu z oskarżenia prywatnego w razie pojednania się stron przed wszczęciem przewodu sądowego, warunkowego umorzenia postępowania, umorzenia postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy lub znikomej społecznej szkodliwości czynu albo z powodu stwierdzenia w zarzucanym czynie znamion przestępstwa ściganego z urzędu, zmiany trybu ścigania z powodu przyłączenia się prokuratora do postępowania wszczętego przez oskarżyciela prywatnego i zakończenia tego postępowania w trybie publicznoskargowym – prezes sądu lub referendarz sądowy zarządza zwrot uiszczonych przez oskarżyciela prywatnego zryczałtowanych wydatków w całości, a w połowie – w razie pojednania się stron po rozpoczęciu przewodu sądowego.
 • Jeżeli wygrasz sprawę, a Sąd skaże oskarżonego, sąd zasądza na Twoją rzecz poniesione Ciebie niego koszty procesu. Podobnie w przypadku warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu.
 • W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania (z wyjątkiem umorzenia ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu) koszty procesu ponosioskarżyciel prywatny (od 60 do 240 zł). Jeżeli przegrasz sprawę będziesz musiał zwrócić również oskarżonemu poniesione przez niego koszty.
 • W sprawach z oskarżenia prywatnego, w razie odstąpienia od wymierzenia kary z powodu wzajemności krzywd lub wyzywającego zachowania się oskarżyciela prywatnego, jak również biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj zarzutów, od których oskarżony został uniewinniony, sąd może obciążyć oskarżonego poniesionymi przez oskarżyciela kosztami procesu tylko częściowo.
 • W razie nieuwzględnienia środka odwoławczego wniesionego przez oskarżyciela prywatnego sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości od 60 do 240 zł.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz