kradzież

Kradzież – art. 278 kk

Kradzież jako przestępstwo w kodeksie karnym

Kradzież to bardzo pospolite przestępstwo. Polega ono na tym, że sprawca wyjmuje spod władztwa innej osoby jakąś cudzą rzecz ruchomą (dokonuje zaboru rzeczy). O tym, czy dane zachowanie może być zakwalifikowane jako kradzież, przesądza cel, w jakim zabór jest dokonywany. Kodeks karny mówi o tym, że za kradzież będzie odpowiadał tylko ten, kto dokonuje tego zaboru w celu przywłaszczenia.

Przywłaszczenie, o którym mowa w art. 278 kk to inaczej chęć zachowania cudzej rzeczy dla siebie. Traktowania jej tak, jakby się było jej właścicielem. Zatem z przywłaszczeniem będziemy mieli do czynienia także wtedy, gdy po tym jak sprawca dokonał zaboru rzeczy, sprzedał ją, zniszczył lub podarował innej osobie. W taki sposób zachowuje się przecież tylko właściciel rzeczy.

Sprawca nie działa w celu przywłaszczenia jeśli co prawda dokonuje zaboru rzeczy, jednak robi to no. dla żartu lub w celu przechowania do czasu, kiedy będzie mógł ją zwrócić właścicielowi (np. znajduje rzecz należącą do kogoś innego). W takiej sytuacji nie będzie można go oskarżyć o kradzież.

Działania w celu przywłaszczenia, o którym mowa powyżej nie należy mylić z przestępstwem przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 kodeksu karnego. To przestępstwo stanowi odrębne przestępstwo, które polega na innym zachowaniu.

Co ciekawe, „cudza rzecz” w rozumieniu tego przepisu, to także rzecz, której jesteśmy współwłaścicielem. Oznacza to, że jest możliwe skazanie jednego małżonka, za kradzież mienia wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.

Kradzież może został popełniona jedynie umyślnie, co znaczy, że sprawca musi działać z chcąc dokonać zaboru rzeczy. Jeśli zabiera ją przez przypadek lub nie wiedząc o tym, że stanowi ona własność innej osoby, nie popełnia przestępstwa, nawet jeśli w danych okolicznościach powinien się domyśleć, że stanowi ona własność kogoś innego.

Jaka kara za kradzież?

Przestępstwo kradzieży z art. 278 § 1 kk jest zagrożone w kodeksie karnym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Takie, a nie inne zagrożenie karą za kradzież niesie za sobą następujące skutki:

  • Sprawca kradzieży nie będzie mógł domagać się warunkowego umorzenia postępowania, o ile nie pojedna się z pokrzywdzonym. Z tej instytucji można bowiem korzystać bez dodatkowych warunków tylko w przypadku przestępstw zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności.
  • Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży wynosi 10 lat.

Artykuł 278 Kodeksu karnego

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Kradzież w kodeksie wykroczeń

Warunkiem koniecznym do przypisania sprawcy przestępstwa kradzieży jest to, żeby rzecz, która została zabrana miała określoną wartość majątkową. Wartość tej rzeczy jest również o tyle istotna, że w przypadku gdy jest ona niższa niż ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. około 400 PLN), sprawca będzie odpowiadał tylko za wykroczenie z kodeksu wykroczeń (art. 119 k.w.), a nie za przestępstwo kradzieży z art. 278 k.k. Ustalenie tej wartości jest zatem bardzo istotne, ponieważ kradzież będąca wykroczeniem jest zagrożona o wiele mniej surową karą, a także terminy zatarcia skazania są krótsze.

Artykuł 119 kodeksu wykroczeń

Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie kradzieży?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz