dobre sprawowanie

Co można uzyskać za dobre sprawowanie w zakładzie karnym?

Celem kary pozbawienia wolności jest celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Dla osiągnięcia tego celu prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych. W oddziaływaniu na skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Czemu Ci o tym mówię? Jeżeli ktoś z Twoich bliskich trafił do zakładu karnego, nie tylko on, ale również i Ty powinieneś wiedzieć jakie prawa mu przysługują. Dzięki temu, będziesz miał/a możliwość wspierania tej osoby, wpływania na nią, co może przynieść tej osobie wiele korzyści. Nie chodzi tylko o możliwość skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz przerwy w odbywaniu kary. Wiedz również, że dobre zachowanie osadzonego, osiągnięte często dzięki Twojemu wsparciu, umożliwi mu korzystanie z nagród. Zgodnie z art. 137 k.k.w. Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje zamknięty katalog nagród. Są to:

Nagrody związane z możliwością widzenia się z bliskimi osobami na terenie zakładu karnego, które pozwolą wam podtrzymywać bliskie relacje. Do tej kategorii należą:

 • zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie,
 • zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej,
 • zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej,
 • zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży,
 • zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt zakładu karnego.

Nagrody poprawiające sytuację skazanego w zakładzie karnym:

 • zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych,
 • nagroda rzeczowa lub pieniężna,
 • zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 • zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku,
 • zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej,
 • zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym,

Oraz te nagrody, które interesują nas najbardziej. Nagrody, dzięki którym skazany będzie mógł wyjść poza zakład karny.

7) zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin,

8) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni,

Sama widzisz, że jest o co walczyć. Trzeba się starać. Skazanemu będzie łatwiej, gdy będzie mieć Twoje wsparcie. O nagrodach wolnościowych opowiem Ci w kolejnym wpisie.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

[contact-form-7 id=”1966″ title=”Szybki kontakt z adwokatem w sprawie karnej”

Zostaw komentarz