Nieumyślne paserstwo

Nieumyślne paserstwo – art. 292 k.k.

Nieumyślne paserstwo – w kodeksie karnym

Wpisem „Przestępstwo paserstwa – art. 291 k.k.” opisałem przestępstwo paserstwa umyślnego, gdzie sprawca ma świadomość lub co najmniej przewiduje, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego i godzi się na to.

Dla krótkiego przypomnienia przestępstwo paserstwa, w tym paserstwa nieumyślnego można popełnić na cztery sposoby:

  • nabywając rzecz
  • pomagając w zbyciu rzeczy
  • przyjmując rzecz
  • pomagając w ukryciu rzeczy

Co ważne! Nie ma znaczenia czy pomoc w zbyciu lub ukryciu rzeczy była skuteczna tj. czy udało się rzecz zbyć lub ukryć. Natomiast samo zbycie lub ukrycie rzeczy kradzionej nie stanowi przestępstwa paserstwa, jest to zachowanie niejako „wliczone” w sankcję karną za popełnienie przestępstwa, z którego pochodzi rzecz.

Co może być przedmiotem paserstwa?

Paserstwo może dotyczyć co oczywiste rzeczy ruchomych, jednak nieruchomości także mogą być przedmiotem paserstwa.

Warunkiem koniecznym do uznania, że jedna z wyżej wymienionych czynności stanowiła przestępstwo paserstwa jest aby rzecz, która jest jej przedmiotem pochodziła z czynu zabronionego.

Przy czym nie musi to być czynność dokonywana z bezpośrednim sprawcą czynu, możliwe jest popełnienie przestępstwa paserstwa poprzez nabycie rzeczy od osób, która nabyła ją od sprawcy lub nawet od pasera.

Przy takiej ścieżce posiadania, czasami ciężko udowodnić, że dana osoba wiedziała lub przewidywała, że rzecz pochodzi z przestępstwa. W tym miejscu niejako uzupełniając paserstwo z art. 291 k.k. pojawia się przestępstwo nieumyślnego paserstwa opisane w art. 292 k.k.

Paserstwo nieumyślne

Różnica tkwi w postawie sprawcy, przy paserstwie nieumyślnym sprawca nie wie i nie przewiduje, że rzecz pochodzi z popełnienia czynu zabronionego. Czy oznacza to karanie za pechowy zakup? Otóż nie! Z przestępstwem paserstwa nieumyślnego mamy do czynienia, jeżeli dana osoba na podstawie okoliczności w jakich nabywa rzecz powinna i może przypuszczać, że pochodzi ona z czynu zabronionego.

Powyższe brzmi niezwykle zagadkowo, chodzi tu o sytuacje, w których osoba ta, uwzględniając jej wiek, inteligencję czy doświadczenie życiowe powinna powziąć przynajmniej wątpliwości co do legalności pochodzenia rzeczy. Inaczej mówiąc, jeżeli oceniając rozsądnie rzecz nie wydaje się „podejrzana”, wówczas nie mamy do czynienia z paserstwem nieumyślnym. Wśród okoliczności, które powszechnie uznaje się za takie, które powinny wywołać wątpliwości są wyjątkowo niska cena, czy też tajemnicze zachowanie zbywającego, który np. nie chce okazać się dowodem tożsamości.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie paserstwa?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

 

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz