Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności podobnie jak odroczenie wykonania kary jest rozwiązaniem o charakterze celowym. Pozwala w szczególnych sytuacjach na przerwanie wykonywania kary pozbawienia wolności. Okres przerwy powinien więc spełniać określone cele, jest to także pewnego rodzaju próba dla skazanego, który powinien udowodnić, iż słusznie przebywa poza zakładem karnym. Więcej o samej przerwie w odbywaniu kary we wpisie – Przerwa w wykonaniu kary

Niektóre zachowania skazanego mogą jednak sprawić, że sąd będzie miał możliwość, albo wręcz obowiązek odwołania przerwy.

Kiedy możliwe jest odwołanie przerwy w odbywaniu kary?

Przepisy kodeksu przewidują sytuacje, w których sąd penitencjarny może odwołać przerwę oraz sytuacje, kiedy sąd musi przerwę odwołać.

Zgodnie z art. 156 § 2 k.k.w. sąd penitencjarny może odwołać przerwę, jeżeli:

  1. ustała przyczyna, dla której została udzielona;
  2. skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została udzielona;
  3. skazany rażąco narusza porządek prawny;
  4. skazany nie wykonuje obowiązków określonych w art. 151 § 4 KKW

Jeżeli wskazane sytuacje będą występowały po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego wówczas sąd penitencjarny co do zasady odwołuje przerwę.

Warto zauważyć, że sąd ma spory zakres swobody, a podjęta decyzja często zależy od konkretnej sytuacji i argumentów przemawiających za odwołaniem przerwy lub przeciwko temu rozwiązaniu. Sąd bowiem może nie odwoływać przerwy, jeżeli uzna, że za taką decyzją przemawiają szczególne względy. Dlatego zawsze przed rozstrzygnięciem skazany (albo jego obrońca) będą mieli możliwość wypowiedzenia się i podjęcia próby przekonania sądu do pozostawienia skazanego na wolności.

Miejsca na przekonywanie sądu nie ma w sytuacji kiedy skazany w okresie przerwy został tymczasowo aresztowany, wówczas przerwana kara pozbawienia wolności podlega wykonaniu z mocy prawa.

Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odwołania przerwy przysługuje zażalenie.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz