Kiedy w sprawie karnej będzie prowadzone będzie dochodzenie

Kiedy w sprawie karnej będzie prowadzone będzie dochodzenie?

Kiedy prowadzi się dochodzenie. Wszystko co musisz wiedzieć.

Postępowanie przygotowawcze to etap postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa, wyjaśniają jego okoliczności, zbierają dowody. Następnie w zależności od wyniku postępowania dowodowego, albo kierują akt oskarżenia do Sądu, albo wydają decyzję o umorzeniu postępowania.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia.

Kiedy prowadzi się dochodzenie?

 • Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:
  1. zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł. Jeżeli kwota przekracza 200 000 zł wtedy prowadzone jest śledztwo.
  2. przewidziane w art. 159 (użycie noża, broni palnej, lub innego niebezpiecznego przedmiotu w trakcie bójki lub pobicia), art. 254a (zakłócenie działania sieci komunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej itd.) i art. 262 § 2 (ograbienie zwłok lub grobu) Kodeksu karnego.
  3. przewidziane w art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo) oraz w art. 289 § 2 (zabój pojazdu z przełamaniem zabezpieczeń) Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Kiedy nie prowadzi się dochodzenia!

Ustawodawca wymienia typy przestępstw, w których dochodzenia się nie prowadzi. W takim przypadku obowiązkowe jest śledztwo. Chodzi o następujące przestępstwa:

 1. Niemyślnego spowodowania śmierci,
 2. Nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 3. Spowodowanie szkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu,
 4. Nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach.
 5. Czynienie przygotowań do przestępstwa określonego w art. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 lub w art. 167 § 1 k.k.
 6. Nieumyślne spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 7. Czynienie przygotowań do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 8. Przestępstwo zniszczenia środowiska przyrodniczego,
 9. Przestępstwo zanieczyszczenia środowiska,
 10. Działanie wbrew przepisom polegające na składowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, odzysku, unieszkodliwianiu albo transporcie odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
 11. Wytwarzanie, sprowadzanie, transport materiałów promieniotwórczych,
 12. Wbrew obowiązkowi nie utrzymywanie w należytym stanie lub nie używanie urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym,
 13. Kazirodztwa,
 14. Nadużycie funkcji przez funkcjonariusza publicznego,
 15. Niezawiadomienia o przestępstwie, – kiedy masz obowiązek to zrobić zobacz wpis [link].
 16. Nakłaniania do głosowania,
 17. Nieumyślne ujawnienie informacji o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”,
 18. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, oprócz przestępstw przewidzianych w art. 297 i 300 k.k.
 19. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz