Przebieg postępowania z prywatnego aktu oskarżenia.

Przebieg postępowania z prywatnego aktu oskarżenia.

Wniosłeś do sądu prywatny akt oskarżenia. Zastanawiasz się pewnie co będzie dalej, jakie będą kolejne kroki podjęte przez Sąd. Opowiem Ci o tym.

Gdy akt oskarżenia trafi do Sądu ten zbada, czy zachowane zostały wszystkie warunki formalne. Prywatny akt oskarżenia musi zawierać wskazanie osoby oskarżonego oraz zarzucany mu czyn. Jak każde pismo procesowe powinien również zawierać informację o osobie składającej taki akt, wskazanie Sądu, do którego jest kierowany oraz koniecznie musi być podpisany.

Jeżeli akt oskarżenia jest poprawny formalnie Sąd wyznaczy posiedzenie pojednawcze, które prowadzi Sąd lub referendarz sądowy. Jest to bardzo ważne posiedzenie, na które jako oskarżyciel masz obowiązek się stawić, nawet jeżeli nie oczekujesz pojednania się ze sprawcą. Jeżeli oskarżyciel nieusprawiedliwienie nie stawi się na posiedzenie pojednawcze Sąd uzna, że odstąpił on od oskarżenia i umorzy postępowanie.

Przykład:

Paweł B. zniesławił Jana A., który wniósł prywatny akt oskarżenia. Jan A. nie stawił się jednak na posiedzenie pojednawcze, bowiem nie chciał pojednania z oskarżonym. Interesowało go tylko doprowadzenie do skazania Pawła B. Ku zdziwieniu Jana A. sąd umorzył postępowanie, wobec odstąpienia oskarżyciela od odstąpienia. Jan. A miał bowiem obowiązek stawić się na posiedzeniu pojednawczym.

Na posiedzeniu pojednawczym Sąd będzie zachęcał Ciebie i oskarżonego do pojednania. Jeżeli od skazania sprawcy, bardziej zależy Ci na tym aby naprawił on szkodę oraz przeprosił Cię za wyrządzoną krzywdę, masz szansę załatwić to już na tym posiedzeniu. Możliwe jest także, za waszą zgodą, skierowanie was do mediacji. Z posiedzenia pojednawczego sporządzony zostanie protokół. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego. Jeżeli strony pojednają się, Sąd umorzy postępowanie.

Przykład:

Jan A. znieważył Pawła B., który wniósł prywatny akt oskarżenia. Na posiedzeniu pojednawczym okazało się, iż Paweł B. oczekuje jedynie przeprosin i niewielkiej rekompensaty pieniężnej. Jan B. zgadza się na to, wykazuje skruchę i przeprasza. Obiecuje również uiścić rekompensatę. Strony pojednały się. Sąd zatem umorzy postępowanie.

Na posiedzeniu pojednawczym możesz również zawrzeć ugodę, której przedmiotem są roszczenia wychodzące poza zakres oskarżenia. W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami. Oznacza to, że możecie na jednym posiedzeniu rozwiązać wszystkie wasze konflikty.

Jeżeli nie uda się wam pojednać Sąd skieruje sprawę na rozprawę główną. O tym jak wygląda taka rozprawa opowiem Ci w kolejnym wpisie.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz