Recydywa wielokrotna - Art. 64 § 2 k.k.

Recydywa wielokrotna – Art. 64 § 2 k.k.

We wpisie poświęconym recydywie podstawowej starałem się pokazać, jak bardzo różni się ona od potocznego rozumienia recydywy traktowanej jako ponowne popełnienie przestępstwa.

Obok opisanej już recydywy podstawowej, kodeks karny przewiduje także bardziej złożoną formę recydywy określaną jako „multirecydywa” czy też „recydywa wielokrotna”. W tym miejscu odsyłam do wpisu poświęconego recydywie podstawowej ponieważ jest ona koniecznym warunkiem odpowiedzialności w warunkach multirecydywy.

Recydywa wielokrotna przewidziana została w art. 64 § 2 k.k. :

Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Opis omawianej instytucji zaczyna się od odesłania do recydywy podstawowej opisanej w paragrafie pierwszym, więcej szczegółów [tutaj link]. Już na tym etapie rozważań widać, że do odpowiedzialność w warunkach recydywy wielokrotnej wymagane jest popełnienie co najmniej trzech przestępstw. Przy założeniu, że sprawca wypełnił warunki recydywy podstawowej możemy uważniej przyjrzeć się multirecydywie.

Pierwszym warunkiem przyjęcia omawianej recydywy jest aby sprawca skazany w ramach recydywy podstawowej odbył co najmniej rok orzeczonej pozbawienia wolności. W przepisie pojawia się zwrot „łącznie”, oznacza to, że wskazany okres co najmniej roku pozbawienia wolności może być sumą okresów odbywania kar pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo pierwsze jak i drugie – popełnione w warunkach recydywy. Jednakże – o czym nie jest mowa wprost – każdy z tych okresów musi trwać co najmniej 6 miesięcy.

Pewne zamieszanie pojawia się przy fragmencie „… ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia,” Czy oznacza to, że do odpowiedzialności w ramach multirecydywy konieczne jest popełnienie ciągu trzech takich samych przestępstw np. przeciwko życiu lub rozboju ?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna, z pewnością przestępstwa numer 1 i 2 muszą być podobnymi przestępstwami umyślnymi (o przestępstwach podobnych więcej we wpisie dotyczącym recydywy podstawowej). Natomiast przestępstwa numer 2 i 3 muszą być tego samego rodzaju np. dwukrotne przestępstwo rozboju. Jaki zatem związek zachodzi między przestępstwem pierwszym i trzecim ? Przy założeniu wymogu, że przestępstwo numer 3 ma być ponownym popełnieniem przestępstwa numer 2, wówczas przestępstwa numer 1 i 3 będą umyślnymi przestępstwami podobnymi. Takie rozumienie multirecydywy powoduje, że do odpowiedzialności w jej zaostrzonych warunkach konieczna jest pewna specjalizacja i powtarzalność po stronie przestępcy. Wydawałoby się, że o odpowiedzialność w warunkach art. 64 § 2 k.k. trzeba się naprawdę mocno postarać, jednak jak pokazuje praktyka, recydywa wielokrotna to często używana instytucja.

Konsekwencje odpowiedzialności w warunkach recydywy wielokrotnej są zdecydowanie bardziej dotkliwe niż przy recydywie podstawowej. Przede wszystkim sąd musi wymierzyć karę pozbawienia wolności i to w wysokości przekraczającej dolną granicę co najmniej o jeden miesiąc, a możliwe jest wymierzenie jej w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę !

Mimo całej surowości przewidzianej wobec recydywisty wielokrotnego, orzeczona kara może być warunkowo zawieszona, z tym zastrzeżeniem, że wówczas poddanie skazanego w okresie próby pod dozór będzie obowiązkowe.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz