Recydywa

Recydywa

Recydywa – czyli kiedy powrót do przestępstwa jest szczególnie dotkliwy dla sprawcy

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć recydywista i recydywa. Są to zwroty znane, często pojawiające się w powszechnym języku. Każdy z nas potrafi przypisać temu określeniu pewne znaczenie, ale czy właściwie?

Recydywa jest pojęciem języka prawniczego i w najprostszym tego słowa znaczeniu oznacza po prostu ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę uprzednio karaną. W potocznym odczuciu sprawiedliwości fakt uprzedniej karalności powinien wpływać na surowszy wymiar kary, tak jednak nie jest. Obowiązujące przepisy kodeksu karnego znacznie zawężają rozumienie recydywy i tylko z dwiema postaciami powrotu do przestępstwa wiążą ostrzejszą sankcję karną.

Artykuł 64 kodeksu karnego zawiera regulacje dotyczące recydywy, konkretnie dwóch jej postaci. Nasz system wyróżnia recydywę podstawową oraz tzw. „multirecydywę” i tylko z tymi rodzajami recydywy bezpośrednio wiąże zaostrzenie odpowiedzialności karnej.

Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

2.Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Więcej o obydwu postaciach recydywy, o warunkach jakie muszą zostać spełnione aby przyjąć taką surowszą odpowiedzialność sprawcy i ich konsekwencjach znajdziecie tutaj [link]

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz