Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej – przestępstwo czy wykroczenie ?

Obiecałem napisać kilka słów o możliwych konsekwencjach prawnokarnych mogących spotkać osobę, która udostępnia pojazd nietrzeźwemu kierowcy.

Pewien czas temu na blogu pojawił się wpis dotyczący przestępstwa spowodowania wypadku. Dla przypomnienia art. 177 § 1 k.k. brzmi następująco:

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1…”

Cytowany przepis nie używa zwrotu „kto prowadząc pojazd mechaniczny, narusza….” oznacza, to że nie trzeba być kierowcą aby spowodować wypadek, o którym mowa w art. 177 k.k. Może dla wielu będzie to zaskoczeniem, ale nie trzeba nawet być na miejscu zdarzenia aby być odpowiedzieć za przestępstwo wypadku !

Tu dochodzimy do sygnalizowanego zagadnienia tj. odpowiedzialności udostępniającego pojazd nietrzeźwemu kierowcy za spowodowany wypadek. Na marginesie, nie jest to żadna nowość, odpowiedzialność udostępniającego pojazd znana była już w kodeksie karnym z 1969 roku.

Dlaczego skoro nie prowadzę mam odpowiadać za spowodowany przez kogoś wypadek?

W przestępstwie z art. 177 k.k. chodzi o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego skutkiem jest wypadek o określonych skutkach zdrowotnych dla jego uczestników. Sąd Najwyższy przyjął, że udostępnienie pojazdu, a zatem faktyczne dopuszczenie do ruchu osoby nietrzeźwej stanowi właśnie takie naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Idąc dalej jeżeli nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek to pomiędzy zachowaniem osoby udostępniającej pojazd a spowodowaniem wypadku zachodzi związek przyczynowy, ponieważ z reguły prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwym kończy się takim lub podobnym skutkiem.

Przekładając powyższe na prosty schemat, sytuacja przedstawia się następująco:

X udostępnił Y samochód, wiedząc o tym, że Y jest nietrzeźwy – X naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym dopuszczając do ruchu kierowcę, który aktualnie nie był w stanie prowadzić pojazdu w sposób w pełni bezpieczny.

Y spowodował wypadek o kwalifikowanych z art. 177 k.k. skutkach – pomiędzy zachowaniem X a wypadkiem zachodzi związek przyczynowy tego rodzaju, że gdyby nie naruszenie zasad bezpieczeństwa przez X (udostępnienie samochodu) to nie doszłoby do wypadku.

X powinien przynajmniej przewidywać możliwość spowodowania wypadku przez Y ponieważ jest to pewna prawidłowość, że nietrzeźwy kierowca jako osoba o pogorszonej motoryce i postrzeganiu może spowodować wypadek.

Dominujący pogląd.

Sąd Najwyższy już blisko 40 lat temu wyraził pogląd, zgodnie z którym osoba udostępniająca pojazd osobie nietrzeźwej narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i powinna przynajmniej przewidzieć, że skutkiem powierzenia nierzeźwemu kierowcy pojazdu będzie spowodowanie przez niego wypadku.

Powyższe rozumienie przepisu art. 177 k.k. czyniące z udostępniającego pojazd współsprawcę, oparte jest na założeniu, że udostępniający pojazd przynajmniej mógł przewidzieć, że nietrzeźwy kierowca naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w następstwie czego spowoduje wypadek.

Możliwa jest jednak sytuacja, kiedy udostępniający pojazd nie mógł nawet przewidzieć że nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele i oceniać je należy indywidualnie uwzględniając okoliczności danego zdarzenia.

Jeżeli zostanie ustalone, że osoba udostępniająca pojazd nie mogła w danych okolicznościach przewidywać negatywnych następstw powierzenia pojazdu nietrzeźwemu kierowcy spowoduje to, że odpowie ona jedynie za naruszenie art. 96 § 1 pkt 3 kodeksu wykroczeń (zagrożone grzywną) nie zaś za naruszenie art. 177 § 1 lub 2 kodeksu karnego zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Należy jednak pamiętać o poglądzie zakładającym, iż regułą jest, że prowadzenie pojazdu przez osobę nietrzeźwą kończy się wypadkiem drogowym. O czym udostępniający samochód nietrzeźwemu kierowcy powinien wiedzieć.

Powyższe prowadzi do wniosku, że dalece niewskazane jest udostępnianie pojazdu nietrzeźwemu kierowcy, gdyż może to prowadzić do odpowiedzialności za spowodowany przez niego wypadek, a ta zależnie od skutków może sięgnąć nawet kary 8 lat pozbawienia wolności.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Łukasz Łukaszewski
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnię co możemy dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz