udział w bójce

Bójka – art. 158 kk

Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk

Udział w bójce to jedno z przestępstw, których dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Nie wynika to bezpośrednio z treści wspomnianego przepisu, ale bójka to zajście (starcie) pomiędzy co najmniej trzema osobami, w którym obie strony jednocześnie atakują i bronią się. Ważne, żeby nie można było odróżnić strony, która tylko atakującej od strony podejmującej wyłącznie działania obronne. Po każdej ze stron może występować więcej osób. Istotne, żeby wszystkich uczestników zajścia było co najmniej trzech.

Bójka czy pobicie – czyli za co kara

Sam przebieg starcia (bójki) bardzo często ciężko jest odróżnić od pobicia (w którym można wyodrębnić stronę atakującą i stronę broniącą się). Z reguły, to okoliczności poprzedzające zajście będą pozwalały rozstrzygnąć z którym zachowaniem mamy do czynienia (bójka czy pobicie).

Karany jest już sam udział w bójce, sprowadzający się zgodnego współdziałania jako strona starcia. Przestępstwo udziału w bójce jest w pewnym sensie rodzajem odpowiedzialności zbiorowej.  Dla skazania z art. 158 kk nie jest konieczne udowodnienie, kto faktycznie zadawał ciosy, które spowodowały konkretne obrażenia.

Warunkiem karalności z art. 158 kk jest sprowadzenie zagrożenia w postaci narażenia innych uczestników starcia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszkodzenia ciała. Wystarczy, że przebieg zajścia (np. rodzaj zadawanych ciosów) mógł spowodować powstanie wskazanych skutków. Samo ich wystąpienie nie jest warunkiem zaistnienia odpowiedzialności. Można zostać skazanym za udział w bójce nawet jeśli nikt nie odniesie w niej żadnych obrażeń.

Udział w bójce traktowany jest bardzo szeroko. Nawet zagrzewanie do udziału w bójce, czy utrudnianie wycofania się z niej może spowodować przypisanie sprawcy odpowiedzialności z art. 158 kk.

Osoba biorąca udział w bójce, albo starająca się pomóc jednej ze stron nie może powoływać się na działanie w obronie koniecznej. W ten sposób może zwolnić się osoba, która włączyła się do starcia w celu przerwania bójki.

Jaka kara za udział w bójce?

Podstawowy typ przestępstwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

W przypadku, gdy skutkiem bójki jest odniesienie przez jej uczestników ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zagrożenie karą jest znacznie większe, ponieważ może sięgnąć nawet 10 lat.

Karalność za powyżej wskazany tzw. typ kwalifikowany tego przestępstwa nie zależy od tego, czy biorąc udział w bójce sprawcy chcieli czy też próbowali spowodować śmierć lub odniesienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u przeciwników. Wystarczy, że powinni mieć świadomość, że rodzaj zadawanych ciosów lub wykorzystywanych narzędzi mógł doprowadzić do takich konsekwencji.

Artykuł 158 kodeksu karnego

§1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o udziale w bójce?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

Pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz