Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Wpisem Posiadanie narkotyków – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opisałem najbardziej istotne elementy związane z tym przestępstwem. Wspomniałem też, że możliwa jest sytuacja kiedy postępowanie karne wobec osoby posiadającej narkotyk może zostać umorzone. Możliwość taką przewiduje właśnie art. 62a u.p.n.

Wskazany przepis brzmi następująco:

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Kiedy można umorzyć postępowanie przeciwko osobie posiadającej narkotyki?

Z powyższego przepisu wynika, że możliwość umorzenia postępowania uzależniona jest od trzech przesłanek:

1) sprawca posiada nieznaczną ilość narkotyku

2) narkotyk przeznaczony jest na użytek własny sprawcy

3) okoliczności czynu i stopień społecznej szkodliwości czynu wskazują, iż ukaranie sprawcy byłoby niecelowe

Z powyższego wynika, iż ilość posiadanego środka jest tylko jednym z czynników warunkujących umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków.

Niestety brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co oznacza „nieznaczna” ilość, przyjmuje się, że jest to ilość wystarczająca do jedno – dwukrotnego odurzenia się przez sprawcę.

Bardziej złożoną kwestią jest ustalenie czy w danej sprawie okoliczności czynu i stopień społecznej szkodliwości wskazują, iż ukaranie sprawcy byłoby niecelowe.

W pewnym uproszczeniu można uznać, że chodzi tu o przypadki kiedy sprawca posiadał narkotyk w sposób, który nie był jakkolwiek odczuwalny dla otoczenia, w szczególności nie stwarzał zagrożenia dla porządku prawnego.

Dla przykładu za mniej szkodliwe uznać należałoby posiadanie narkotyku w ukryciu wobec innych osób niż obnoszenie się z posiadanym środkiem w szczególności wobec nieletnich.

Decyzja o umorzeniu postępowania może zapaść zarówno przed jego formalnym rozpoczęciem jak również później, w zasadzie do końca postępowania przygotowawczego. Powyższe wskazuje, iż na całym etapie przedsądowym podejrzany może dążyć do umorzenia postępowania wykazując zasadność zastosowania omawianej instytucji.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Łukasz Łukaszewski
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnię co możemy dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz