Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków - art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Wpisem Posiadanie narkotyków – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opisałem najbardziej istotne elementy związane z tym przestępstwem. Wspomniałem też, że możliwa jest sytuacja kiedy postępowanie karne wobec osoby posiadającej narkotyk może zostać umorzone. Możliwość taką przewiduje właśnie art. 62a u.p.n.

Wskazany przepis brzmi następująco:

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Kiedy można umorzyć postępowanie przeciwko osobie posiadającej narkotyki?

Z powyższego przepisu wynika, że możliwość umorzenia postępowania uzależniona jest od trzech przesłanek:

1) sprawca posiada nieznaczną ilość narkotyku

2) narkotyk przeznaczony jest na użytek własny sprawcy

3) okoliczności czynu i stopień społecznej szkodliwości czynu wskazują, iż ukaranie sprawcy byłoby niecelowe

Z powyższego wynika, iż ilość posiadanego środka jest tylko jednym z czynników warunkujących umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków.

Niestety brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co oznacza „nieznaczna” ilość, przyjmuje się, że jest to ilość wystarczająca do jedno – dwukrotnego odurzenia się przez sprawcę.

Bardziej złożoną kwestią jest ustalenie czy w danej sprawie okoliczności czynu i stopień społecznej szkodliwości wskazują, iż ukaranie sprawcy byłoby niecelowe.

W pewnym uproszczeniu można uznać, że chodzi tu o przypadki kiedy sprawca posiadał narkotyk w sposób, który nie był jakkolwiek odczuwalny dla otoczenia, w szczególności nie stwarzał zagrożenia dla porządku prawnego.

Dla przykładu za mniej szkodliwe uznać należałoby posiadanie narkotyku w ukryciu wobec innych osób niż obnoszenie się z posiadanym środkiem w szczególności wobec nieletnich.

Decyzja o umorzeniu postępowania może zapaść zarówno przed jego formalnym rozpoczęciem jak również później, w zasadzie do końca postępowania przygotowawczego. Powyższe wskazuje, iż na całym etapie przedsądowym podejrzany może dążyć do umorzenia postępowania wykazując zasadność zastosowania omawianej instytucji.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz