Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie?

Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie?

Zostałeś wezwany w charakterze świadka w sprawie karnej? Na otrzymanym piśmie jest pewnie informacja, że Twoje stawiennictwo jest obowiązkowe. Nie ma żartów, musisz się stawić. O obowiązkach świadka pisałem tutaj. Najważniejszym obowiązkiem świadka jest stawienie się na wezwanie i złożenie zeznań. O tym kiedy świadek może odmówić złożenia zeznań dowiesz się w tym wpisie. Jeśli jednak nie możesz się stawić w sądzie powinieneś mieć usprawiedliwienie.

Kara porządkowa

Dlaczego tak bardzo musisz pilnować swojego obowiązku stawienia się na przesłuchanie? Na świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych. Ponadto można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Karę pieniężną może nałożyć sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Wysokość kary porządkowej powinna uwzględniać sytuację majątkową świadka.

Więcej o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu opowiem Ci w kolejnym wpisie.

Należyte usprawiedliwienie

Aby nie została nałożona na Ciebie kara porządkowa powinieneś swoją nieobecność w sądzie należycie usprawiedliwić. Uwaga, to Ty masz usprawiedliwić nieobecność, Sąd nie będzie badać czy miałeś powody żeby się nie stawić. Sąd nie będzie Cię wzywać do wytłumaczenia się z nieobecności. Musisz zrobić to samemu! Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną. Jeżeli to zrobisz, a przyczyny przez Ciebie wskazane zostaną uznane za wiarygodne i wystarczające, to kara pieniężna zostanie uchylona.

Tak, w piśmie musisz wskazać przyczynę Twojej nieobecności. Powinieneś przedstawić dowody świadczące o usprawiedliwionym niestawiennictwie. Gołosłowne twierdzenia nie zostaną uwzględnione. Czy łatwo usprawiedliwić nieobecność? W odpowiedzi na to pytanie mogą pomóc orzeczenia sądów:

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 1993r. II AKz 318/93: „Niestawiający się na wezwanie prawidłowo doręczone powinien swe niestawiennictwo usprawiedliwić bez oczekiwania na dodatkowe wezwanie. Sąd nie ma obowiązku upewniać się przed zastosowaniem odpowiednich środków przymusu, czy nie zaszły wyjątkowe przyczyny usprawiedliwiające niestawiennictwo wezwanego. 2. Nie każde badanie lekarskie, choroba, a nawet nie każda hospitalizacja uzasadniają usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie, ale takie tylko, które stanowią chorobę obłożną, bądź wynikają z nagłego i poważnego pogorszenia zdrowia, wymagającego niezwłocznego poddania się leczeniu szpitalnemu”.
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2012r. VI KZ 3/12: Przepis art. 286 zdanie pierwsze KPK pozwala uchylić postanowienie o ukaraniu świadka w razie „dostatecznego usprawiedliwienia” niestawiennictwa. Za takie z pewnością nie można uznać pisma, w którym zobowiązany do stawiennictwa świadek informuje o defekcie swojego samochodu, chorobie dziecka, czy nadmiernym obłożeniu pracą.

Jak widzisz, usprawiedliwienie nieobecności nie musi być łatwe. Zdecydowanie lepiej jest przyjść na rozprawę! Jeżeli uważasz, że kara została nałożona niesłusznie możesz także wnieść zażalenie. Opowiem Ci jednak o nim w innym wpisie.

Pamiętaj też, że usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby świadków, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego. Zatem nie każde zwolnienie lekarskie będzie wystarczające, a jedynie wydane przez lekarza, który jest lekarzem sądowym. Miej to na względzie kiedy tłumaczysz sądowi, że nie stawiłeś się na rozprawę ponieważ byłeś chory.

O lekarzu sądowym więcej w tym wpisie.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

 

Zostaw komentarz