Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Reagując na problem narkomanii polski ustawodawca uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej u.p.n.).

Jej zasadniczym celem jest ochrona zdrowia publicznego poprzez zapobieganie zjawisku narkomanii. Jednym z środków mających przeciwdziałać narkomanii było wprowadzenie do ww. ustawy szeregu przepisów karnych mających skutecznie wymuszać na społeczeństwie określone zachowania.

Przestępstwa karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Najdalej idącym zakazem wprowadzonym przez omawianą ustawę było uznanie za przestępstwa samego posiadania narkotyku. Przy czym zrezygnowano z formalnego podziału na narkotyki „miękkie” oraz „twarde”. W to samo przestępstwo popełnia zarówno posiadacz niewielkiej ilości marihuany jak i heroinista.

Więcej temat przestępstwa posiadania narkotyków we wpisie: Posiadanie narkotyków – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Pewną racjonalizacją karania za posiadanie środków odurzających było wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego umorzenie postępowania wobec sprawcy posiadającego niewielką ilość narkotyku na własny użytek. O warunkach koniecznych dla takiego rozstrzygnięcia pisałem tutaj: Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo uznaje nie tylko posiadanie narkotyku lecz także jego udostępnianie innym osobom. Surowszą sankcję przewidując za odpłatne udzielanie narkotyku, czyli mówiąc prościej za handel nimi. Nadto szczególnie surowo karane jest udzielanie środków odurzających osobie poniżej lat 18 czyli małoletniemu.

Więcej o przestępstwach związanych z udzielaniem narkotyków we wpisach:

Nie tylko posiadanie narkotyków jest karane wg ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Niejako związane ze ściganiem sprawców handlujących narkotykami jest opisane w art. 60 u.p.n. przestępstwo niepowiadomienia organów ścigania o obrocie narkotykami.

Jest to nakaz powiadomienia odpowiednich służb skierowany do właścicieli lub osób zarządzających lokalami (najczęściej chodzi o dyskoteki i nocne kluby), którzy posiadają wiarygodne informacje, iż w zarządzonym lokalu następuje obrót narkotykami.

Szerzej o tym obowiązku we wpisie: Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niepowiadomienie organów ścigania o obrocie narkotykami

Pozdrawiamy

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz