ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Problem alkoholizmu, podobnie jak narkomanii, uznawany jest za jedną z patologii społecznych. Z tej przyczyny ustawodawca zdecydował się na przeciwdziałanie im także drogą prawodawstwa.

Środki zaradcze przeciw narkomanii wprowadzone zostały ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast problematykę zwalczania alkoholizmu normuje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wskazana ustawa, którą na potrzeby niniejszego wpisu nazywać będziemy ustawą o wychowaniu w trzeźwości, zawiera także zespół przepisów karnych, które mają niejako wymuszać na społeczeństwie pożądane zachowania sprzyjające trzeźwości.

Przepisy karne w ustawie o wychowaniu w trzeźwości – zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Przepisy karnoprawne umieszczone zostały w rozdziale 3 w art. 43-47 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Wśród przedmiotowych przepisów znajduje się jedno z najbardziej „popularnych” wykroczeń jakim jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Wskazany przepis brzmi następująco:

Art.  43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

  1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,

podlega karze grzywny.

  1. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
  2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Przywołany powyżej art. 14 ust. 1 i 2a-6 określa miejsca, w których zabronione jest spożywanie alkoholu. Złamanie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wśród miejsc wskazanych w powyższym przepisie znajdują się ulice, place, parki.

Jak wydać wykroczeniem jest nie tylko spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, ale także nabywanie i spożywanie alkoholu w miejscach jego nielegalnej sprzedaży, a także spożywanie własnych napojów alkoholowych w miejscu przeznaczonym do jego sprzedaży.

Czy to znaczy, że jeśli spożywamy w lokalu własny alkohol to popełniamy wykroczenie?

Warto pamiętać o tym, że policja może „skonfiskować” nielegalnie spożywany alkohol. W praktyce przyjmuje to postać polecenia wyrzucenia go do śmieci.

Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Innym istotnym przepisem jest art. 46 ustawy definiujący „stan po użyciu alkoholu” czyli stan, w którym prowadzenie pojazdów stanowi wykroczenie opisane w art. 87 k.w.

Przytoczony przepis definiuje także stan nietrzeźwości, istotny przy ustalaniu odpowiedzialności karnej za występek z art. 178a k.k.

Więcej na ten temat we wpisach:

Omawiany przepis brzmi następująco:

Art.  46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W ustępie 3 wspomnianego przepisu określono, kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Zachodzi on, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Inne przepisy karne w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera także przepisy karne dotyczące kwestii takich jak  sprzedaż, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy czy nielegalny obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz