Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy – czyli jeden ze sposobów na uniknięcie więzienia

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego regulowana jest w kodeksie karnym, artykuł 66 k.k. stanowi o możliwości warunkowego umorzenia postępowania, stawiając przy tym dwie kategorie wymogów.

Niebudzącym wątpliwości jest zawężenie możliwości skorzystania z warunkowego umorzenia jedynie w przypadku postępowań przeciwko sprawcom przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Ten warunek spełniają sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, bowiem górna granica grożącej kary pozbawienia wolności wynosi 2 lata.

Ponadto z warunkowego umorzenia postępowania może skorzystać jedynie sprawca niekarany uprzednio za przestępstwo umyślne. Nie ma tutaj znaczenia popełnione przestępstwo ani wymiar kary a jedynie fakt skazania za przestępstwo umyślne, jest to okoliczność wyłączająca możliwość skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania.

Wśród drugiej grupy warunków skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania znajdują się warunki o charakterze ocennym – innymi słowy przy nich ciężko o pewność czy w danym przypadku doszło do ich spełnienia.

Po pierwsze okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości, Sąd musi mieć jasny obraz zdarzenia. Okolicznością rozwiewającą ewentualne wątpliwości Sądu często są wyjaśnienia sprawcy, jeżeli  wprost przyznaje się do kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości wówczas na ogól uznaje się okoliczności popełnienia czynu za niebudzące wątpliwości. Warto aby okoliczności popełnienia czynu nie tylko nie budziły wątpliwości, ale także by uwypuklały wszelkie okoliczności korzystne dla sprawcy jak np. niskie stężenia alkoholu, być może nawet wykazujące tendencję zniżkową o czym więcej w artykule Zmiany stężenia alkoholu we krwi – czy to ma znaczenie ? [link]

Kolejno wymaga się aby wina i społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne. O okolicznościach wpływających na poziom społecznej szkodliwości jazdy po alkoholu pisałem w artykule Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości – co grozi kierowcy za jazdę po pijanemu ? [link] Tutaj chcę jedynie zaznaczyć, że jest olbrzymia różnica pomiędzy nieznaczną społeczną szkodliwością a społeczną szkodliwością, która nie jest znaczna !

Obok wskazanych powyżej warunków do skorzystania z omawianej instytucji konieczne jest uzyskanie przez Sąd uzasadnionego przypuszczenia, że takie zakończenie postępowania karego będzie wystarczającą przestrogą aby sprawca przestrzegał porządku prawnego.

Wskazane uzasadnione przypuszczenie musi być oparte na ocenie okoliczności takich jak:

1) postawa sprawcy, rozumianą jako ogół zachowań sprawcy po popełnieniu przestępstwa za które orzeczono zakaz, w szczególności ważne będą tu starania o naprawienie szkody czy zadośćuczynienie pokrzywdzonemu jak również mniej wymierne okoliczności jak np. skrucha,

2) właściwości i warunki osobiste sprawcy, tutaj brane są pod uwagę czynniki takie jak stan zdrowia, charakter, warunki rodzinne czy też środowisko z którego wywodzi się skazany,

3) dotychczasowy sposób życia sprawcy.

Sąd aby warunkowo umorzyć postępowanie musi  analizując powyższe okoliczności uzyskać uzasadnione przypuszczenie, że warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec konkretnego sprawcy, w omawianym wypadku nietrzeźwego kierowcy jest wystarczające aby kierowca ten przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnił więcej przestępstwa.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz