Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Opowiadałem Ci już o zatarciu skazania, o tym czym jest i dlaczego jest dla Ciebie ważne. Wiesz już, że zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie określonego w ustawie i długiego okresu. Możesz jednak złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania, który zostanie rozpoznany przez sąd orzekający w Twojej sprawie w pierwszej instancji. Taki wniosek możesz złożyć jeżeli upłyną wskazane w ustawie terminy – w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od dnia wykonania kary, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Wcześniejsze zatarcie skazania oczyści Ci kartotekę karną w Krajowym Rejestrze Karnym. To ważne, szczególnie gdy będziesz ubiegał się o nową pracę, dla której warunkiem jest niekaralność. Po zatarciu skazania uważa się je za niebyłe. Czy wiesz jednak jak napisać taki wniosek? Oto wzór dla Ciebie.


Wrocław, dnia 14 lipca 2016r.

Sygn. akt II K 21010/04

Jarosław Maliniak
ul. Trzebnicka 212/21Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
II Wydział Karny
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


W
niosek o zatarcie skazania

W imieniu własnym na mocy art. 107 § 2 k.k. i art. 37 § 1 k.k.w. wnoszę o zatarcie skazania, orzeczonego na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 26 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 21010/04 została wymierzona kara 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej II Wydział Karny z dnia 26 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 21010/06 zostałem skazany na karę 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 3 stycznia 2006r.

Orzeczona kara pozbawienia została przeze mnie  (po skorzystaniu z warunkowego przedterminowego zwolnienia) z dniem 26 grudnia 2010r., bowiem pozytywnie przeszedłem okres próby. Tym samym cała kara została przeze mnie wykonana.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.k. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Od momentu wykonania kary upłynęło więcej niż 5 lat.

Po odbyciu kary do chwili obecnej przestrzegam porządku prawnego i nie popełniłem żadnego innego przestępstwa, ani w żaden inny sposób nie naruszyłem porządku prawnego. Wymierzona kara nie przekraczała 3 lat pozbawienia wolności. Znalazłem pracę i ustatkowałem się. Nie wrócę już na drogę przestępstwa. Zostały spełnione wszystkie warunki uprawniające do wcześniejszego zatarcia skazania.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Jarosław Maliniak

Załączniki:

– Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 45,00 zł

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz