Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65a k.k.w.

Kara ograniczenia wolności – nie tylko prace społeczne.

Kara ograniczenia wolności, jedna z tzw. kar wolnościowych przewidzianych w kodeksie karnym niesie dla skazanego szereg obowiązków, jest to też rodzaj okresu próby dla sprawcy czynu. Obowiązki związane z tą karą to nie tylko wskazane w art. 34 k.k. nieodpłatna praca na cele społeczne czy potrącenie części wynagrodzenia. Obok tych zasadniczych obowiązków często wymierzane są także inne jak np. przeproszenie pokrzywdzonego.

Konsekwencje uchylania się od wykonywania nałożonych obowiązków.

Uchylanie się od wykonywania nałożonych na sprawcę obowiązków może prowadzić do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. W zależności od rodzaju naruszonych obowiązków zarządzenie wykonania kary zastępczej może mieć charakter fakultatywny bądź obligatoryjny.

Więcej o instytucji zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności znajdziesz we wpisie Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Dzisiejszym wpisem zastanowimy się nad sytuacją skazanego na karę ograniczenia wolności, wobec którego orzeczono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Co może zrobić skazany wobec, którego zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności?

Nie będzie to wielkim odkryciem, ale oczywiście może zgłosić się do wskazanej jednostki penitencjarnej celem odbycia kary 🙂 W praktyce jednak częściej spotykam się z pytaniem czy można zrobić coś żeby uniknąć pobytu w zakładzie karnym. Ratunkiem dla skazanego może być instytucja wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, przewidziana w art. 65a kodeksu karnego wykonawczego. Wskazany przepis pozwala sądowi na wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Przesłanki wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Przepis art. 65a kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że przesłanką wstrzymania wykonania kary zastępczej jest złożenie przez skazanego pisemnego oświadczenia, że podejmie on odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym.

Jak pisałem wyżej sąd ma w takiej sytuacji możliwość wstrzymania wykonania kary, to czy z niej skorzysta w dużej mierze zależy od treści oświadczenia skazanego. W takim oświadczeniu skazany powinien przedstawić sądowi argumenty przemawiające za tym aby dać mu drugą szansę na wykonanie orzeczonej kary ograniczenia wolności zamiast kierowania go do zakładu karnego. Należy więc wskazać na przyczyny uchylania się od wykonywania obowiązków, w miarę możliwości także okoliczności usprawiedliwiające dotychczasowe zachowanie skazanego. W oświadczeniu skazany powinien także przedstawić aktualną sytuację czyli wskazać sądowi co się zmieniło i dlaczego sąd ma uznać, że tym razem skazany wywiąże się z nałożonych obowiązków.

Istotnym elementem instytucji wstrzymania wykonania kary jest termin, w którym sąd może postanowić o wstrzymaniu wykonania kary zastępczej. Co niewątpliwie korzystne dla skazanego, takie postanowienie może zapaść nawet po rozpoczęciu wykonywania kary zastępczej. Oznacza to, że skazany, który nie zdążył złożyć oświadczenia przed terminem stawienia się w zakładzie karnym, mimo wszystko ma szansę opuścić zakład karny i już w trybie wolnościowym odbyć pozostałą część kary.

Warto pamiętać, że na postanowienie sądu w przedmiocie wstrzymania wykonania kary zastępczej przysługuje zażalenie !

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

1 - Ilość komentarzy

  1. Justyna

    W jakim czasie sąd daje odpowiedź i postanowienie w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania kary?
    Ile się czeka na decyzję? Przychodzi w formie pisma?

Zostaw komentarz