Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Kilka razy poruszaliśmy na blogu kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Więcej:

W niniejszym wpisie kilka słów jak wygląda warunkowe umorzenie od strony proceduralnej, czyli „jak to się robi”.

Kto rozpoczyna procedurę warunkowego umorzenia postępowania?

Podmiotem uprawnionym do formalnego zainicjowania procedury warunkowego umorzenia postępowania jest wyłącznie prokurator. Oskarżony ani pokrzywdzony nie mają możliwości uruchomienia opisanej procedury. Natomiast ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje sąd wydając odpowiedni wyrok.

Prokurator uznając, że zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania może zamiast z aktem oskarżenia wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. W ten sposób to właśnie opisywany wniosek jest efektem postępowania przygotowawczego i rozpoczyna etap sądowy. Z chwilą wniesienia opisywanego wniosku podejrzany zyskuje status oskarżonego.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku prokurator zobowiązany jest wskazać co najmniej dowody wskazujące na winę oskarżonego oraz okoliczności uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania. We wniosku prokurator może także zaproponować okres próby dla sprawcy. Warto więc już na etapie postępowania przygotowawczego postarać się aby proponowany okres próby był jak najkrótszy.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wbrew woli oskarżonego?

Należy pamiętać, że oskarżony nie jest związany treścią wniosku prokuratora, który nie musi być wynikiem ich porozumienia (choć często tak właśnie jest). Oskarżony, który nie zgadza się z wnioskiem może sprzeciwić się proponowanemu sposobowi zakończenia postępowania, wówczas sprawa kierowana jest na rozprawę a wniosek zastępuje akt oskarżenia. Tak samo dzieje się gdy sąd uznaje wniosek za nieuzasadniony.

Zakończenie postępowania w drodze jego warunkowego umorzenia uwzględnia także interesy pokrzywdzonego. Sąd ma możliwość przed uwzględnieniem wniosku przerwać lub odroczyć posiedzenie aby pokrzywdzony ustalił z oskarżonym sposób naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Łukasz Łukaszewski
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnię co możemy dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Zostaw komentarz