Wzajemny akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej

Wzajemny akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej – wzór

Wzajemny akt oskarżenia – jak go sporządzić, o to wzór.

Jeżeli czytałeś moje poprzednie wpisy, w tym w szczególności:
1) Prywatny akt oskarżenia – Co powinieneś wiedzieć i zrobić, jeżeli jesteś oskarżonym.
2) Prywatny akt oskarżenia – oskarżenie wzajemne, czyli ważna broń procesowa.
to wiesz, że oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd rozpoznaje wówczas łącznie obie sprawy. Odstąpienie jednego z oskarżycieli prywatnych od oskarżenia powoduje umorzenie postępowania tylko w części dotyczącej wniesionego przezeń oskarżenia. Obaj oskarżyciele prywatni korzystają z uprawnień oskarżonego. Pierwszeństwo zadawania pytań i przemówień przysługuje temu oskarżycielowi prywatnemu, który pierwszy wniósł akt oskarżenia. Sąd w wyroku zaznacza, że postępowanie toczyło się z powodu oskarżeń wzajemnych. Oskarżenie wzajemne jest niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął postępowanie albo przyłączył się do postępowania. Jeżeli po wniesieniu oskarżenia wzajemnego prokurator przyłączy się do jednego z oskarżeń wzajemnych, sąd wyłącza oskarżenie przeciwne do osobnego postępowania. W razie objęcia przez prokuratora obu oskarżeń wzajemnych postępowanie toczy się z urzędu, zaś oskarżeni korzystają w odpowiednim zakresie również z uprawnień oskarżycieli posiłkowych. Poniżej przedstawiam Ci wzór wzajemnego aktu oskarżenia.


 

Wrocław, dnia 27 czerwca 2016r.

Adam Szajba
zam. we Wrocławiu (50-141)
Plac Nowy Targ 5/2
oskarżyciel prywatny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział V Karny
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

Sygn. akt V K 202/16

Wzajemny akt oskarżenia

W imieniu własnym, oskarżam:

Bronisława Gada, syna Jana i Haliny, ur. 10 maja 1965r. zam. we Wrocławiu przy ul. Kukułczej 18, o to, że: dnia 1 marca 2016r. na Placu Nowy Targ we Wrocławiu szarpał mnie i uderzał, czym naruszył moją nietykalność cielesną i popełnił czyn zabroniony stypizowany w art. 217 § 1 k.k.

Uzasadnienie

W dniu 23 maja 2016r. oskarżyciel prywatny Bronisław Gad wniósł przeciwko mnie prywatny akt oskarżenia, w którym oskarżył mnie o to, że w dniu 1 marca 2016r. na Placu Nowy Targ we Wrocławiu znieważyłem go wypowiadając w jego stronę publicznie wulgarne wyrażenia, w tym, że nazwałem go publicznie niezrównoważonym wariatem.

Całe zajście miało jednak zupełnie inny przebieg niż wskazywał na to Bronisław Gad. To właśnie Bronisław Gad pierwszy zaczął awanturę zarzucając mi, że potajemnie kontaktowałem się z jego żoną. Następnie rzucił się na mnie i zaatakował mnie, uderzając mnie pięściami i szarpiąc za ubranie.

Świadkami powyższego zdarzenia byli Jolanta Bigos oraz Zygmunt Świt, którzy dokładnie zaobserwowali zachowanie Bronisława Gada.

Dowód:

  • Zeznania świadka Jolanty Bigos
  • Zeznania świadka Zygmunta Świt

Zważywszy na to, iż Bronisław Gad dopuścił się przeciwko mnie przestępstwa w tym samym zdarzeniu, którego dotyczy wniesiony przez niego prywatny akt oskarżenia, sporządzenie i wniesienie wzajemnego aktu oskarżenia jest w pełni uzasadnione.

 

Adam Szajba

Lista osób do wezwania na rozprawę:

  • Jolanta Bigos, zam. we Wrocławiu, ul. Sportowa 3/4
  • Zygmunt Świt, zam. we Wrocławiu, ul. Mewia 12

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz