zakaz pełnienia funkcji w organach spółek

Kiedy można go orzec zakaz pełnienia funkcji w organach spółek

Czy wiesz w jakich przypadkach można orzec zakaz pełnienia funkcji w organach spółek? W poprzednim wpisie opowiadałem Ci konsekwencjach skazania za niektóre przestępstwa z kodeksu karnego oraz kodeksu spółek handlowych, w kontekście możliwości pełnienia funkcji w organach spółek. Chodzi tu o zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółek. Opowiem Ci teraz o wszystkich przypadkach, kiedy może zostać orzeczony zakaz pełnienia funkcji.

Skazanie prawomocnym wyrokiem karnym

Możliwość pełnienia funkcji w organach spółek została wyłączona w następujących przypadkach, o których już wiesz:

 1. W razie prawomocnego skazania, za niektóre przestępstwa wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a to w art. art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h.
 2. W razie prawomocnego skazania, za przestępstwa określone w od XXXIII do XXXVII Kodeksu karnego. Chodzi tu o przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Inne przypadki kiedy można orzec zakaz:

To jednak nie wszystkie przypadki. Zakaz pełnienia funkcji może jeszcze wynikać z:

 1. Obok kary Sąd może orzec także środek karny. Środkiem karnym może być zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej – art. 39 ust. 2 k.k. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu. Można także go orzec, jeżeli dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zakazy wymienione w art. 39 pkt 2 k.k. orzeka się w latach, od roku do lat aż 15 lat. Okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
 2. Zakaz może również wynikać z przepisów prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 373 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:
 3. Będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo,
 4. Faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo
 5. Po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo
 6. Jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo,
 7. Jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.
 8. Zgodnie z art. 373 ust. 3 Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, wobec której:
 9. Już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;
 10. Ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

3 - Ilość komentarzy

 1. Kazimiera

  Witam, czy może mi Pan udzielic odpowiedzi;otóz Prezes A.Gold pomimo wyroków sądowych , kierował spólka.Wytoczyłam proces cywilny o zapłate, otrzymałam odpowiedz od byłego prezesa, ze w związku z jego wcześniejszą karalnościa na podst.art 18&2 ksh Uchwała o powołaniu jego do zarządu spółki jest nieważna,ze nie posiadał legitymacjj procesowej, i tym samym nie może odpowiadać jako członek zarządu spólki A.Gold za jej zobowiązania dochodzone w niniejszym postepowaniu przez powódkę /ja/ od pozwanych Marcina i Katarzyny P. na podstawie art.299 ksh Czy mógłby pan się do tego ustosunkować

  1. aplikant adwokacki Eryk Trybuliński

   Dzień dobry. Dziękuję za komentarz. Pytanie jest ciekawe i zasługuje na odrębny post na blogu. Postaram się w ciągu kilku kolejnych dni przygotować wpis na bloga na ten temat.

  2. Kazimiera

   Dzien dobry,prosze o komentarz Jestem wierzycielem upadłej spólki z o.o,której prezes był wielokrotnie skazany , posiadał wiedze ze nie może pełnić tej funkcji a mimo to pełnił.Unika odpowiedzialności bo toczy się proces powołując sie na art 18 ksh i 252 ksh jako wybór na prezesa to uchwała niezgodna z ustawą. Czy może mi Pan podać dla przykładu wyrok sądowy do podobnej sytuacji, na który mogłabym się powołac

Zostaw komentarz