Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej – art. 75 k.k.

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej – art. 75 k.k.

Poprzednim wpisem [link] starałem się krótko opisać na czym w zasadzie polega warunkowe zawieszenie wykonania kary przewidziane w art. 69 k.k. popularnie zwane „zawiasami”.

Częste stosowanie tego środka przez sądy, wzbudziło powszechne przekonanie, że jest to instytucja zwyczajna, a skazanemu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zwyczajnie „upiekło się”. Nic bardziej mylnego !

Karę, której wykonanie warunkowo zawieszono można wykonać, w niektórych wypadkach będzie to wręcz obowiązkiem Sądu, o czym poniżej.

Jak zasygnalizowałem wcześniej, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary wiąże się tzw. „okres próby” trwający zazwyczaj od roku do lat 3. Przez ten czas kara warunkowo zawieszona może zostać wykonana.

Wśród zdarzeń uprawniających sąd do zarządzenia wykonania kary znajdziemy dwa, które obligują sąd do zarządzenia wykonania akry, są nimi:

1) skazanie na karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne popełnione w okresie próby,

2) użycie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej wspólnie zamieszkującej – przy czym dotyczy to jedynie osób których „zawieszona” kara wymierzona została właśnie za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej wspólnie zamieszkującej.

Zwrócić należy uwagę, że podstawa z pkt 2 nie wymaga skazania sprawcy ! Oznacza to, że podstawą do zarządzenia wykonania kary może być nawet wszczęcie awantury domowej, jeżeli ta ma drastyczny przebieg.

Z okresem próby na jaki zawiesza się wykonanie kary pozbawienia wolności najczęściej związane jest nałożenie na skazanego obowiązków i innych środków przewidzianych przez prawo karne. Ujmując to w nieco kolokwialny sposób zawieszenie wykonania kary udzielane jest pod pewnymi warunkami, ustalanymi indywidualnie w każdym wypadku. Niewywiązywanie się z tych warunków może stanowić podstawę do zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, a w wypadku nagminności takich naruszeń wręcz zobowiąże sąd do zarządzenia wykonania kary.

Podobnie rzecz ma się w wypadku tzw. „rażącego naruszenia prawa”, typowym przykładem takiego naruszenia jest popełnienie przestępstwa. W takiej sytuacji obojętne jest za jakie przestępstwo skazany uzyskał wyrok w zawieszeniu oraz jakiego czynu dopuścił się w okresie próby.

Jeżeli sąd nie będąc zobowiązany do zarządzenia wykonania kary, zarządza jej wykonanie nie przekreśla to szans skazanego. W takich sytuacjach nie bez znaczenia jest postawa sprawcy w okresie próby, ponieważ sąd opierając się na jej przebiegu może skrócić orzeczoną karę nawet o połowę !

Obowiązki płynące ze specyficznego kontraktu jakim jest warunkowe zawieszenie wykonania kary kończą się z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, po tym czasie sąd nie może już zarządzić wykonania kary.

Pozdrawiam

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz