Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65 kkw

Konsekwencje lekceważenia obowiązków związanych z orzeczoną karą ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności, jedna z dwóch obok grzywny tzw. kar wolnościowych. Szczegółową regulację dotyczącą tej kary znajdziemy w przepisach kodeksu karnego. (bardziej przystępny opis pojawi się już wkrótce na tym blogu 🙂 )

W telegraficznym skrócie kara ograniczenia wolności polega na nieodpłatnej pracy skazanego na cele społeczne lub potrącaniu części przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Obok tego głównego obowiązku wobec skazanego mogą być orzeczone także inne niejako dodatkowe obowiązki.

Niezależnie od rodzaju nałożonych na sprawcę obowiązków najbardziej pożądaną jest sytuacja, w której skazany stosuje się do orzeczenia sądu i wykonuje wszystkie nałożone obowiązki. Jednak co w sytuacji kiedy im uchybia?

Uchylanie się przez skazanego od wykonywania obowiązków orzeczonych w ramach kary ograniczenia wolności może prowadzić do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Zależnie od rodzaju naruszeń sąd będzie miał obowiązek lub jedynie możliwość zarządzenia wykonania kary zastępczej.

Obligatoryjne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Z obligatoryjnym zarządzeniem wykonania kary zastępczej mamy do czynienia w sytuacji kiedy skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności. Intuicyjnie każdy czuje, że będzie to np. nieprzychodzenie do miejsca gdzie miały być wykonywane prace społeczne. Tak w istocie jest, należy jednak dodać iż aby zakwalifikować zachowanie skazanego jako uchylanie się musi on być świadom nałożonych na niego obowiązków, sposobu ich wykonania oraz ewentualnych sankcji za ich niewykonanie. Ponadto uchylanie się oznacza sytuację kiedy skazany ma możliwość wykonywania kary ograniczenia wolności a unika jej wykonania wyłącznie z własnej woli.

Fakultatywne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Jak sygnalizowałem wcześniej obok obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia części wynagrodzenia na skazanego mogą być nałożone inne obowiązki. Przykładami takich obowiązków mogą być np. świadczenie pieniężne czy też obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu. Bazując na podanym przykładzie, jeżeli skazany wbrew orzeczonemu obowiązkowi będzie nadużywał alkoholu w okresie odbywania kary ograniczenia wolności może to skutkować zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zasady określania wymiaru kary zastępczej – ile będzie trwała zastępcza kara pozbawienia wolności?

Jak wynika z samej nazwy omawianej instytucji mowa o karze zastępczej, czyli jak potocznie rozumiemy wykonywanej w zastępstwie kary pierwotnej (ograniczenia wolności). Ustalając długość trwania kary zastępczej opieramy się na wymiarze orzeczonej kary głównej. Za każde dwa dni niewykonanej jeszcze kary ograniczenia wolności zostanie wymierzony jeden dzień kary zastępczej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przestępstwo, za które orzeczono karę ograniczenia wolności nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności to kara zastępcza nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności można wstrzymać. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz