przepustka losowa

Zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego – tzw. przepustka losowa.

Czasem w życiu dzieje się wiele, niekoniecznie dobrych rzeczy. Najpierw było przestępstwo, następnie postępowanie karne zakończone prawomocnym wyrokiem. Kara – pozbawienie wolności, bezwzględne, tzn. bez zawieszenia. Ty lub ktoś z Twoich bliskich trafiacie za kraty, czasami na wiele lat. Wasze życie toczy się teraz według nowych, odmiennych reguł. Kontakt ze światem zewnętrznym jest ograniczony.

Życie na zewnątrz toczy się jednak dalej. Zmieniają się pory roku. Ludzie rodzą się i umierają, chorują i zdrowieją. Dzieci dorastają i zakładają własne rodziny. Skazany i osadzony wciąż jest częścią tego świata. W kodeksie karnym wykonawczym jest instytucja umożliwiająca udział skazanego pozbawionego wolności w najważniejszych wydarzeniach z życia swojej rodziny.

Chodzi tu o art. 141a k.k.w., który w §1 stanowi, iż dyrektor zakładu karnego może udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego.

W szczególnie ważnych dla Ciebie przypadkach takich jak przykładowo:

  1. Pogrzeb kogoś Ci bliskiego,
  2. Potrzeba odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny,
  3. Ślub Twojego dziecka,
  4. Chrzciny, sakrament pierwszej komunii lub bierzmowania Twojego dziecka,

Dyrektor zakładu karnego może podjąć decyzję o zezwoleniu Ci na opuszczenie zakładu karnego. W decyzji zostanie określony czas przepustki, nie może on jednak przekraczać 5 dni. Jednakże, dla osoby osadzonej nawet tak krótka możliwość opuszczenia murów więzienia jest cenna i warto wiedzieć o możliwości skorzystania z tej instytucji. Dyrektor może nakazać, aby towarzyszył Ci funkcjonariusz Służby Więziennej, bądź osoba godna zaufania (taka, którą zakład karny darzy zaufaniem i która daje gwarancję, że do zakładu powrócisz). Jest także możliwość abyś opuścił zakład karny bez asysty.

Zanim dyrektor zakładu karnego udzieli Ci zezwolenia powinien zapoznać się z Twoją prognozą społeczno-kryminalną. O tym czy jest taka prognoza opowiadałem Ci w poprzednim wpisie. Dyrektor rozważy, czy na pewno można Ci zaufać i czy użyjesz przepustki zgodnie z jej przeznaczeniem (dyrektor może się np.: upewnić, czy Twój bliski naprawdę zmarł, czy Twoje dziecko bierze ślub i kiedy). Jeżeli sytuacja nie cierpi zwłoki (ze względu na zbliżający się termin uroczystości lub na stan zdrowia Twojego członka rodziny), zakres prognozy może być ograniczony do niezbędnego minimum. Jeżeli dyrektor wyda decyzję negatywną masz prawo ją zaskarżyć do Sądu.

Ważne żebyś wiedział, że instytucja przewidziana w art. 141a k.k.w. ma zastosowanie do wszystkich osadzonych, a zatem także tych odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego, w tym tych najbardziej niebezpiecznych. W przypadku udzielenia zezwolenia towarzyszyć im będzie konwój funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pamiętaj także, że udzielenie zezwolenia, tymczasowo aresztowanemu mającemu prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz