Zlecenie czynności dowodowych Policji

Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku.

Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku.

Jeżeli uważnie czytasz moje wpisy to wiesz już pewnie, że w sprawach z oskarżenia prywatnego nie ma postępowania przygotowawczego. Wszelkie dowody zbiera i przedstawia oskarżyciel prywatny. To on musi udowodnić winę oskarżonego. Jeżeli nie przedstawi żadnych dowodów i poprzestanie jedynie na własnym twierdzeniach Sąd uniewinni oskarżonego. Zebranie dowodów może być jednak trudne, bowiem oskarżyciel prywatny nie dysponuje takimi środkami i możliwościami jak organy ścigania. Na polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi.

Oskarżyciel prywatny może wnosić do Sądu o zobowiązanie Policji do wykonania określonych czynności dowodowych. Poniżej przedstawię Ci wzór takiego wniosku.


Wrocław, dnia 27 czerwca 2016r.

Adam Szajba
zam. we Wrocławiu (50-141)
Plac Nowy Targ 5/2
oskarżyciel prywatny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział V Karny
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

Wniosek o zlecenie Policji
dokonania czynności dowodowych w sprawie z oskarżenia prywatnego

W imieniu własnym, na podstawie art. 488 § 2 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k. wnoszę o zlecenie Komisariatowi Policji Wrocław Stare Miasto czynności dowodowych w sprawie przeciwko Mirosławowi Rybie, oskarżonego o czyn z art. 157 § 2 k.k. a w szczególności:

  1. Zabezpieczenie nagrań z monitoringu miejskiego obejmującego obszar wrocławskiego rynku od strony ul. Świdnickiej oraz zabezpieczenie nagrań z monitoringu klubu „Wena” na rynku we Wrocławiu z nocy z dnia 23 na 24 maja 2016r. w godzinach od 23.00 do 1.00.
  2. Ustalenie świadków zajścia uderzenia oskarżyciela prywatnego przez Mirosława Rybę w tym w szczególności pracowników klubu „Wena”, którzy pracowali w tym dniu przed wejściem do Klubu.

Uzasadnienie

Mirosław Ryba jest oskarżony o to, iż w nocy z dnia 23 na 24 maja, około godz. 23.34 na wrocławskim rynku przed klubem „Wena” uderzył Adama Szajbę w twarz i rozbił mu nos, czym spowodował u niego lekki uszczerbek na zdrowiu trwający krócej niż 7 dni tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k.

Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez miejski monitoring oraz przez monitoring znajdujący się przed klubem „Wena”. Oskarżyciel prywatny nie jest jednak w stanie samodzielnie zabezpieczyć nagrania monitoringu.

Ponadto, zdarzenie zostało zarejestrowane przez świadków – pracowników klubu „Wena” którzy w tym dniu pracowali przed wejście do klubu tj. ochroniarza oraz dwóch hostess. Oskarżyciel prywatny nie zna świadków i nie potrafi podać ich danych osobowych w prywatnym akcie oskarżenia, aby zawnioskować ich jako świadków. Ich zeznania mogą mieć jednak istotne znaczenie dla ustalenia przebiegu zajścia.

Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest wykonanie zawnioskowanych czynności przez Policję, wnoszę zatem jak we wstępie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Adam Szajba

Zobacz także:

  1. Skarga pokrzywdzonego o przestępstwo z prywatnego aktu oskarżenia
  2. Prywatny akt oskarżenia – wzór
  3. Prywatny akt oskarżenia – oznaczenie oskarżonego

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz