Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności – art. 63a k.k.w.

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności – art. 63a k.k.w.

Kara ograniczenia wolności przewidziana jest w dwóch zasadniczych formach – jako prace społeczne „obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne „ lub potrącenie wynagrodzenia za pracę w wymiarze od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym.

Więcej: Kara ograniczenia wolności

Rodzaj orzeczonego obowiązku zależny jest od okoliczności sprawy w tym od charakteru popełnionego przestępstwa oraz osoby sprawcy.

Możliwa jest jednak zamiana orzeczonego obowiązku w trakcie wykonywania kary ograniczenia wolności, wynika to z treści art. 63a §1  k.k.w.

Wskazany przepis brzmi następująco:

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Omawiana regulacja służyć ma uelastycznieniu kary ograniczenia wolności. Tak aby skazany mógł wykonywać karę ograniczenia wolności w sposób najbardziej odpowiedni do okoliczności, realizując zarazem cele kary ograniczenia wolności m.in. resocjalizację skazanego.

Z treści przepisu wynika, iż zamiana zależna jest od wystąpienia wypadku szczególnie uzasadnionego.

Jak rozumieć opisany wymóg?

Niestety brak jest jednoznacznych kryteriów pozwalających ustalić znaczenie użytego w przepisie zwrotu. Można przyjąć, że chodzi tu o istotne zmiany w życiu skazanego wskazujące na potrzebę zmiany rodzaju orzeczonego obowiązku.

Przykładem może być podjęcie pracy przez skazanego, wobec którego orzeczono obowiązek prac społecznych. Zmiana obowiązku na potrącenie części wynagrodzenia w dalszym ciągu będzie dla skazanego odczuwalną dolegliwością, jednocześnie będzie mógł on legalnie zdobywać środki na utrzymanie siebie i najbliższych.

Zauważyć należy, że zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności możliwa jest także w drugim kierunku. Sytuacją uzasadniającą taką zmianę może być utrata przez skazanego pracy, której wynagrodzenie ulegało potrąceniu.

Skazany może złożyć wniosek o zmianę formy kary ograniczenia wolności do Sądu, który wydał wyrok skazujący w I instancji. Przykładowy wniosek znajdziesz tutaj {link}.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz