O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia i liderem zespołu prawników specjalistów od spraw karnych (przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia)

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Polecane:

dopalacze 2017 zmiana przepisów
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
adwokat Iwo Klisz

Dopalacze – ważne zmiany w przepisach

Z końcem 2017 roku Parlament Europejski wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie przepisów prawa karnego dotyczących tzw. dopalaczy. Przede wszystkim odpowiedzialność za handel tymi środkami zostanie zrównana z odpowiedzialnością za handel narkotykami.

Czytaj dalej »
Sfałszowanie podrobienie podpisu – art. 270 kk
Przestępstwa z kodeksu karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 kk

Kiedy mamy do czynienia z karalnym sfałszowaniem podpisu Przestępstwa związane z fałszerstwem dokumentów przybierają różnoraką postać. Jednym z wariantów fałszerstwa dokumentów jest właśnie sfałszowanie podpisu. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby które stają przez zarzutem sfałszowania podpisu często nie były nawet świadome, że dopuszczają się przestępstwa. No bo przecież, czy

Czytaj dalej »
akt oskarżenia
Instytucje prawa karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Akt oskarżenia

Kiedy następuje wniesienie aktu oskarżenia? Przebieg postępowania karnego można podzielić na dwie zasadnicze fazy: postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. Łącznikiem między nimi jest właśnie akt oskarżenia.

Czytaj dalej »
sprzeciw od wyroku nakazowego art 506 kpk
Instytucje prawa karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Sprzeciw od wyroku nakazowego – art. 506 k.p.k.

Co to jest postępowanie nakazowe? Przepisy kodeksu postępowania karnego obok zwyczajnego trybu rozpoznawania spraw wraz z różnymi jego modyfikacjami przewidują także możliwość rozpoznania sprawy w ramach postępowania nakazowego. Skorzystanie z niego ma przyspieszyć rozpoznawanie stosunkowo mało skomplikowanych spraw, w związku z czym uproszczono całą procedurę.

Czytaj dalej »
ustawa o wychowaniu w trzeźwości
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Problem alkoholizmu, podobnie jak narkomanii, uznawany jest za jedną z patologii społecznych. Z tej przyczyny ustawodawca zdecydował się na przeciwdziałanie im także drogą prawodawstwa.

Czytaj dalej »

Bójka – art. 158 kk

Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk Udział w bójce to jedno z przestępstw, których dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Nie wynika to bezpośrednio z treści wspomnianego przepisu, ale bójka to zajście (starcie) pomiędzy co najmniej trzema osobami, w którym obie strony jednocześnie atakują i bronią się. Ważne, żeby

Czytaj dalej »

Kontakty tymczasowo aresztowanego z adwokatem (obrońcą)

Czy można kontaktować się z tymczasowo aresztowanym? Tymczasowe aresztowanie polega na umieszczeniu podejrzanego lub oskarżonego z odpowiednim zakładzie karnym. Ponieważ jednym z głównych celów stosowania tymczasowego aresztowania jest uniemożliwienie podejrzanemu bezprawnego wpływu na tok postępowania (fałszowanie dowodów, nakłanianie do składania fałszywych zeznań) kontakty z osobami tymczasowo aresztowanymi są bardzo ograniczane.

Czytaj dalej »

Jazda po alkoholu – jaka kara za jazdę po pijanemu

Pijani kierowcy to ulubiony cel ustawodawcy, policji drogowej i dziennikarzy. Jazda po alkoholu piętnowana jest wszędzie i na każdy możliwy sposób. Ten najbardziej dotkliwy czyli prawnokarny to art. 178a kodeksu karnego. Wspomniany przepis w § 1 stanowi następująco: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny

Czytaj dalej »

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania, a Krajowy Rejestr Karny Często w wielu sytuacjach istnieje potrzeba wykazania się niekaralnością. Na przykład w postępowaniu rekrutacyjnym do pracy, w ramach formalności związanych z uzyskaniem koncesji na przewóz osób, wyrób alkoholu etylowego itd. Fakt niekaralności wykazywany jest poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia ze specjalnego rejestru – Krajowego Rejestru

Czytaj dalej »