O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Akt oskarżenia

akt oskarżenia

Kiedy następuje wniesienie aktu oskarżenia?

Przebieg postępowania karnego można podzielić na dwie zasadnicze fazy: postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. Łącznikiem między nimi jest właśnie akt oskarżenia.

Akt oskarżenia stanowi jednocześnie podsumowanie wyników postępowania przygotowawczego, jednocześnie inicjuje ich rozpoznanie w ramach postępowania przed sądem.

Jak wygląda akt oskarżenia?

Oczywistym jest, że akt oskarżenia ze swej istoty jest niekorzystnym dla oskarżonego zdarzeniem. Należy jednak zastanowić się, które z jego elementów są szczególnie istotne. Pozwoli to na przygotowanie najlepszej linii obrony.

Akt oskarżenia powinien wskazywać oskarżonego oraz określać jaki czyn jest mu zarzucany wraz ze wskazaniem kwalifikacji prawnej. Ujmując powyższe w prostszy sposób, w akcie oskarżenia wskazuje się kto, kiedy i co zrobił oraz, iż w ocenie oskarżenia jest to przestępstwo opisane w konkretnym artykule ustawy karnej. Nadto oskarżenie zobowiązane jest wskazać dowody popierające wniesiony akt.

Akt oskarżenia, a linia obrony

Treść aktu oskarżenia jest o tyle istotna, iż zakreśla granice zainteresowania sądu I instancji.

Sam opis zachowania sprawcy nie jest dla Sądu wiążący. Podobnie jak zaproponowana przez oskarżyciela kwalifikacja prawna. Oznacza to, że Sąd badając sprawę może dojść do przekonania, że oskarżony zachował się w inny sposób lub, że opisane w akcie zachowanie stanowi inny od zarzucanego czyn zabroniony, a także, że opisane zachowanie sprawcy wywołało inny niż opisany w akcie oskarżenia skutek.

Sąd związany jest jednak opisanym w akcie oskarżenia zdarzeniem historycznym. Oznacza to, że nie bada innego zdarzenia niż opisane w akcie.

Zainteresowanie Sądu ogranicza się do oceny tylko wskazanego w akcie oskarżenia wycinka historii, nie sięgając ani do zdarzeń wcześniejszych ani późniejszych. Sąd nie może skazać za czyn, który nie został opisany w akcie oskarżenia.

Dla przykładu. W akcie oskarżenia X, Y i Z zostali oskarżeni o udział w bójce, która miała mieć miejsce w dniu 22.12.2014r. W miejscowości X około godziny 21:00. W ramach postępowania sądowego zostaną zbadane tylko okoliczności tego zdarzenia. Sąd zbada co robili X, Y i Z we wskazanym miejscu i czasie oraz czy ich zachowanie stanowiło przestępstwo.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć, kiedy zostałeś oskarżony o przestępstwo?

Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

A jeśli po lekturze uznasz, że potrzebujesz adwokata – zadzwoń do nas

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych