O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – Karalne udzielenie innej osobie narkotyku

Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Karalne udzielenie innej osobie narkotyku

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej u.p.n.) zabraniają pod groźbą kary nie tylko posiadania narkotyków, ich sprzedawania lecz także nieodpłatnego ich udostępniania.

Przeczytaj także:

Artykuł 58 u.p.n. uznaje za przestępstwa zachowania polegające na

 • udzieleniu innej osobie narkotyku,
 • ułatwienie albo umożliwienie jego użycia oraz
 • nakłonienie innej osoby do użycia narkotyku.

Częstowanie narkotykiem jako przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zaskoczeniem może być, że nawet poczęstowanie kogoś narkotykiem, nieodpłatnie i zgodnie z wolą tej osoby stanowić będzie przestępstwo.

Tak szeroko rozumiany jest bowiem zwrot „udostępnia”, oznacza on każdą formę udzielenia innej osobie narkotyku a więc sytuację kiedy narkotyk jest innej osobie dawany, użyczany, udostępniany. Warunkiem odpowiedzialności za udostępnienie narkotyku jest aby odbiorca zachowania sprawcy był skonkretyzowany tj. aby narkotyk udostępniono konkretnej osobie. Możliwe jest także udostępnienie poprzez pozostawienie narkotyku w widocznym miejscu, jeżeli sprawca godzi się z tym, że może go użyć konkretna osoba.

Udzielenie innej osobie narkotyku może nastąpić także bez jej wiedzy i zgody, choć w takim wypadku czyn sprawcy ocenić należy jako bardziej szkodliwy społecznie.

Obrót narkotykami

W odróżnieniu od innych przestępstw związanych z szeroko rozumianym „obrotem” narkotykami, omawiany czyn zabroniony charakteryzuje się tym, że osoba której narkotyk jest udostępniany ma być jego konsumentem, a więc ostatnim ogniwem obrotu.

Nadto, co najważniejsze sprawca udziela narkotyku nieodpłatnie co odróżnia czyn z art. 58 u.p.n. od podobnego jeżeli chodzi o sposób działania przestępstwa z art. 59 wskazanej ustawy, zagrożonego jednak znacznie surowszą karą.

Zachowanie sprawcy, który co prawda nieodpłatnie udostępnia narkotyk innej osobie, ale czyni to w ramach udzielenia przyszłemu kupującemu próbki narkotyku, nie będzie udostępnieniem w rozumieniu art. 58 u.p.n. ale jedną z form stadialnych przestępstwa z art. 59 u.p.n.

Kto ułatwia dostęp do narkotyków podlega karze

Omawiane przestępstwo popełnić można także poprzez ułatwienie lub umożliwienie użycia narkotyku. Obydwa pojęcia rozumiane są podobnie jak w języku potocznym, gdzie ułatwienie oznacza uczynienie czegoś (w tym wypadku użycia narkotyku) łatwiejszym, bardziej komfortowym np. udostępnienie miejsca do spożycia narkotyku, natomiast umożliwienie oznacza usunięcie istniejących do użycia przeszkód np. pożyczenie pieniędzy na narkotyk.

Surowszą sankcję przewidziano dla udostępnienia narkotyku małoletniemu tj. osobie, która w chwili popełnienia czynu nie miała ukończonych 18 lat. Nie jest przy tym istotne czy udostępniający posiadał konkretne sprawdzone informacje co do wieku osoby, której udzielił narkotyku. Równie surowo zagrożone jest udostępnienie narkotyku w znacznej ilości.

Karalne udzielenie narkotyku w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – art. 58

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie z art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych