O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niepowiadomienie organów ścigania o obrocie narkotykami

Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - niepowiadomienie organów ścigania o obrocie narkotykami

Obowiązujące regulacje prawa karnego co do zasady nie wprowadzają prawnego obowiązku denuncjacji tj. informowania organów ścigania o popełnionym przestępstwie.

Istnieje wąski katalog przestępstw, o których niepowiadomienie stanowi czyn zabroniony. Przestępstwa te uważane są za wyjątkowo społecznie szkodliwe.

Więcej: Zawiadomienie po możliwości popełnienia przestępstwa

Do tej kategorii ustawodawca zaliczył także przestępstwa związane z obrotem narkotykami, z pewnymi modyfikacjami, o czym poniżej.

Przewidziany w art. 60 u.p.n. obowiązek poinformowania organów ścigania dotyczy trzech rodzajów czynów zabronionych, stypizowanych w następujących przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) art.56 – Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej. Uczestniczenie w obrocie.

2) art. 58 – Udzielanie innej osobie środka odurzającego. Nakłaniane do użycia środka.

3) art. 59 – Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Omawiany obowiązek dotyczy jedynie właścicieli lub osób zarządzających lokalami, którzy posiadają wiarygodne informacje, iż w zarządzonym lokalu następuje obrót narkotykami.

Przepis art. 60 u.p.n. dotyczy zakładów gastronomicznych, lokali rozrywkowych oraz innych placówek usługowych, a więc miejsc gdzie jak wynika z praktyki organów ścigania często następuje obrót narkotykami. Przedmiotowy przepis jest swoistą sankcją za „przymykanie oka” właścicieli lokali na obrót narkotykami w prowadzonych przez nich punktach.

Wyjaśnienia wymaga, iż omawiany obowiązek spoczywa jedynie na właścicielach lub osobach zarządzających lokalami. Z tak opisanych znamion czynu wynika, iż nie odpowie za przestępstwo z art. 60 u.p.n. np. pracujący w restauracji kelner lub barman, który wie, że w lokalu następuje obrót narkotykami.

Ponadto obowiązek poinformowania organów ścigania aktualizuje się dopiero wraz z powzięciem przez ww. osoby wiarygodnych informacji, że w lokalu udostępniane są narkotyki. Posiadanie wiarygodnych informacji oznacza stan pośredni między pewnością a przypuszczeniem.

Nie ma znaczenia forma, w jakiej następuje powiadomienie organów ścigania, dopuszczalne będzie zatem także powiadomienie ustne lub telefoniczne. Wymaga się jednak aby nastąpiło ono niezwłocznie po osiągnięciu określonego stanu wiedzy tj. powzięciu wiarygodnych informacji.

Należy zauważyć, iż występek opisany w art. 60 u.p.n. nie wymaga dla karalności zachowania sprawcy wystąpienia określonego skutku. Oznacza to, że do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej wystarczy udowodnienie, iż posiadał wiarygodne informacje o obrocie narkotykami w lokalu i nie powiadomił o tym organów ścigania.

Nie jest wymagane wykazanie, iż zaniechanie sprawcy jakkolwiek wpłynęło na udostępnianie narkotyków w lokalu, w szczególności nie ma znaczenia, że nie spowodowało to ułatwienia sprawcom działania.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie z art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:
<ul

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych