O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Kara ograniczenia wolności – art. 34 k.k.

Kara ograniczenia wolności – art. 34 k.k.

Kara ograniczenia wolności w kodeksie karnym

Ilekroć mowa o tym, że dane przestępstwo jest zagrożone karą ograniczenia wolności, sprawca będzie ją odbywał na takich samych zasadach.

Kara ograniczenia wolności jest jedną z tzw. kar wolnościowych przewidzianych w kodeksie karnym. W świetle obecnych przepisów możliwe jest jej orzeczenie w dwóch wariantach: jako prac społecznych lub w formie potrącenia części otrzymywanego przez sprawcę wynagrodzenia za pracę.  Możliwe jest także orzeczenie obydwu opisanych obowiązków równocześnie.

Jak wygląda odbywanie kary ograniczenia wolności?

Obowiązek nieodpłatnej pracy społecznej wykonywany jest przez skazanego w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Tyle godzin w ciągu miesiąca musi przepracować na cele społeczne skazany wobec którego orzeczono obowiązek, o którym mowa w art. 34 § 1a pkt 1 k.k.

Jeśli sąd zdecyduje się na zastosowanie drugiego wariantu, z wynagrodzenia za pracę skazanego będzie potrącane od 10% do 25% w stosunku miesięcznym i przeznaczane na cel społeczny wskazany przez sąd.

Warto wiedzieć, że skazany wobec którego orzeczono potrącenie wynagrodzenia za pracę nie może w okresie trwania kary rozwiązać stosunku pracy, chyba, że uzyska na to zgodę sądu.

Ile trwa kara ograniczenia wolności?

Podstawą rozważań dotyczących kary ograniczenia wolności jest przepis art. 34 k.k. Paragraf pierwszy omawianego przepisu stanowi, iż: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”.

Dodatkowe obowiązki podczas odbywania kary ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności jak kara wolnościowa jest swoistym okresem próby dla skazanego. Z tej przyczyny w trakcie jej wykonywania skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu jak również obowiązany jest udzielać wyjaśnień dotyczących jej przebiegu.

Ponadto na skazanego można nałożyć obowiązki typowe dla zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności takie jak:

 • przeproszenie pokrzywdzonego,
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób,
 • zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób.

Szerzej sam przebieg wykonywania kary ograniczenia wolności regulują przepisy kodeksy karnego wykonawczego w art. 53 i następnych.

Przeczytaj również:

Zmiana obowiązków orzeczonych wraz z karą ograniczenia wolności

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych