O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Kradzież z włamaniem – art. 279 kk

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem jako przestępstwo w kodeksie karnym

Kradzież z włamaniem to specjalny rodzaj przestępstwa kradzieży. Zwrot „kradzież” należy rozumieć w sposób właściwy dla przestępstwa, o którym mowa w art. 278 kk, jako zabór cudzej rzeczy (wyjęcie jej spod władztwa innej osoby) z zamiarem jej przywłaszczenia. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w innym wpisie na moim blogu – kradzież.

Kiedy mamy do czynienia z włamaniem?

Od zwykłej kradzieży, kradzież z włamaniem odróżnia to, że sprawca w celu i związku z kradzieżą dokonuje włamania. Włamanie to inaczej przełamanie określonych zabezpieczeń. Mogą to być zabezpieczenia fizyczne (zamknięte okno, zamknięty sejf) jak również cyfrowe (zabezpieczenie automatu do gier).

Znaczenie zwrotu „włamanie” występującego w treści art. 279 kk je znacznie szersze niż w języku potocznym. Potocznie rozumiemy włamanie jako przełamanie takich zabezpieczeń, które mają na celu skuteczną ochronę danej rzeczy (np. przedmiotu schowanego w sejfie).

Tymczasem na gruncie przepisu art. 279 kk włamanie należy rozumieć nie tyle jako fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie bariery chroniącej dostępu do rzeczy, lecz na zachowaniu, którego podstawową cechą jest nieposzanowanie woli dysponenta rzeczy zabezpieczenia jej przed innymi osobami.

Rzecz nie musi być zabezpieczona w taki sposób, że dostęp do niej jest możliwy tylko dzięki zastosowaniu siły fizycznej lub skomplikowanych środków technicznych. Wystarczy, aby dysponent rzeczy (z reguły jej właściciel) stworzył barierę jednoznacznie sygnalizującej, że celem jej zainstalowania było wykluczenie dostępu do tych przedmiotów przez osoby nieuprawnione.

Z kradzieżą z włamaniem będziemy mieli do czynienia nie tylko wtedy, gdy sprawca przełamał skomplikowane i wielopoziomowe zabezpieczenia bankowe włamując się do sejfu i kradnąc pieniądze, ale także wtedy, gdy sprawca – bez użycia skomplikowanych środków – uszkadza płot lub ogrodzenie mające chronić mienie lub też wchodzi do pomieszczenia, którego drzwi zabezpieczone są przez zwykły skobel lub haczyk. Wystarczy, ażeby właściciel czy dysponent rzeczy dał wyraz chęci zabezpieczenia mienia.

Jako kradzież z włamaniem z art. 279 kk będzie traktowane także otwarcie drzwi oryginalnym kluczem wbrew woli osoby, która była uprawniona do dysponowania pomieszczeniem, a następnie dokonanie zaboru rzeczy.

Za kradzież z włamaniem odpowie też sprawca, który wejdzie do pomieszczenia bez przełamywania żadnych zabezpieczeń (np. zostanie w sklepie po jego zamknięciu), a następnie wyjdzie z niego pokonując zabezpieczenia (czyli wyłamie się na zewnątrz).

Kradzież z włamaniem jako wykroczenie.

Wyjaśniałem już, że w przypadku zwykłej kradzieży, wartość rzeczy będącej przedmiotem zaboru może mieć wpływ na zakwalifikowanie jej jako wykroczenia, co jest bardzo korzystne dla sprawcy. Niestety zachowanie polegające na kradzieży z włamaniem, bez względu na wartość rzeczy, zawsze będzie zawsze kwalifikowane jako przestępstwo. W wypadku, gdy wartość rzeczy będzie niewielka, sprawca może ubiegać się o przyjęcie, że jego zachowanie stanowiło tzw. przypadek mniejszej wagi. Ma to wpływ na wysokość grożącej sprawcy kary.

Jaka kara grozi za kradzież z włamaniem?

Kradzież z włamaniem w typie podstawowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W sytuacji, gdy zachowanie sprawcy zostanie uznane za przypadek mniejszej wagi zagrożenie karą wynosi pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie z art. 279 kk?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych