O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Kiedy niestosuje się tymczasowego aresztowania?

kiedy niestosuje się tymczaoswego aresztowania?

Pisałem już o tym, kiedy można zastosować tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego lub oskarżonego. Prawo karne procesowe przewiduje sytuację, w których należy odstąpić od tymczasowego aresztowania nawet wtedy, gdy wszystkie warunki stosowania tego środka zostały spełnione.

Kiedy nie stosuje się tymczasowego aresztowania?

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się w przypadku, jeśli wystarczające jest zastosowanie innego środka zapobiegawczego. Na przykład poręczenia majątkowego, osobistego lub społecznego, dozoru Policji, zastosowanie zakazu opuszczania kraju itp.

Należy odstąpić od stosowania tymczasowego aresztowania w przypadku, gdy zastosowanie tego środka spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. Ten wypadek będzie dotyczył tego typu schorzeń lub dolegliwości podejrzanego (oskarżonego), których nie można w sposób odpowiedni wyleczyć w warunkach więziennych.

O odstąpienie od tymczasowego aresztowania można również ubiegać się gdyby pociągałoby ono wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego najbliższej rodziny.

Z reguły chodzi o konieczność sprawowania przez podejrzanego (oskarżonego) opieki nad chorą osobą najbliższą, pieczą nad małymi dziećmi. Można też powoływać się na tę okoliczność kiedy to wyłącznie zarobki podejrzanego (oskarżonego) stanowią jedyne utrzymanie rodziny.

Inne przypadki, kiedy nie należy stosować tymczasowego aresztowania

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że

  • sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą
  • okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem.

Jeśli jednak podejrzany (oskarżony) ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie (zastrasza świadków, fabrykuje dowody) albo nie można ustalić jego tożsamości, to tymczasowe aresztowanie może zostać zastosowane, nawet jeśli podejrzanemu (oskarżonemu) zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego do 1 roku pozbawienia wolności lub jeśli prawdopodobne jest wymierzenie mu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub kary jeszcze łagodniejszej.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych