ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia  oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Handel narkotykami – przestępstwo z art. 59. u.p.n.

Obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zabraniają pod groźbą kary już samego posiadania narkotyków (ustawa posługuje się pojęciem środka odurzającego lub substancji psychotropowej).

Handel narkotykami jako przestępstwo w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Nie dziwi zatem, iż uznano za przestępstwo także udzielanie innym osobom narkotyku, w szczególności handel nimi.

Przepis art. 59 ust 1 u.p.n. brzmi następująco:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Treść omawianego przepisu jest niemal kopią przestępstwa udostępniania narkotyku opisanego w art. 58 u.p.n. – więcej na ten temat we wpisie {link}

Podstawową różnicą, skutkującą surowszą sankcją jest udzielanie narkotyku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – mówiąc prościej, chodzi o szeroko rozumianą sprzedaż narkotyku konsumentowi.

Korzyść materialna lub osobista w zamian za narkotyk

Zwrot w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie budzi poważniejszych wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi tu o materialny zysk w zamian za udzielany narkotyk.

Zapłata nie musi nastąpić w formie pieniężnej, możliwe jest także osiągnięcie korzyści poprzez umorzenie długu w zamian za narkotyk. Idąc dalej „zapłata” za narkotyk może przybrać także formę „korzyści osobistej”.

Przyjmuje się, że chodzi tu o dobra zaspokajające przede wszystkim niematerialne potrzeby sprawcy.

Brak jednoznacznego kryterium pozwalającego ocenić czy dana „rzecz” stanowi korzyść majątkową czy osobistą, jednakże ma to mniejsze znaczenie praktyczne, ponieważ obydwa rodzaje korzyści kwalifikowane są identycznie tj. nie ma znaczenia jakiego rodzaju korzyść sprawca osiąga z udzielenia narkotyku.

Ujmując powyższe w prostszych słowach, przestępstwem z art. 59 ust. 1 u.p.n. będzie udzielenie narkotyku w zamian za „coś” co ma dla udzielającego narkotyk (sprawcę) określoną wartość, niekoniecznie materialną.

Udzielenie narkotyku małoletniemu – surowsza odpowiedzialność

Przepis art. 59 przewiduje surowszą karę w wypadku gdy odbiorcą narkotyku jest małoletni tj. osoba, która nie ukończyła lat 18.

Czyn taki uznawany jest za zbrodnię, co niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla sprawcy. Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za przestępstwo odpłatnego udzielenia narkotyku małoletniemu konieczne jest wykazanie, iż wiedział on, że nabywca jest małoletni lub przynajmniej przewidywał taką okoliczność i godził się z tym faktem.

Łagodniejsza odpowiedzialność w wypadku mniejszej wagi

Omawiany przepis przewiduje również łagodniejszy typ przestępstwa, o którym przeczytasz we wpisie: Wypadek mniejszej wagi

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Inni czytali również:

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku