O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – art. 156 k.k.w.

Odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności uregulowana w art. 150 i następnych kodeksu karnego wykonawczego pozwala na przesunięcie w czasie początku odbywania kary pozbawienia wolności.

Więcej: Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jest to instytucja, która stosowana powinna być wyjątkowo. Z założenia kary powinny być wykonywane bezzwłocznie, a odroczenie ich wykonania powinno służyć określonym, uznawanym za ważne celom. Jest to także okres, w którym skazany jest pod nadzorem organów postępowania wykonawczego, które weryfikują czy zasadnie skazany tymczasowo pozostaje na wolności.

Ponieważ odroczenie przewidziano jako instytucję celową koniecznym było stworzenie mechanizmu gwarancyjnego, służącemu weryfikacji czy istnieje uzasadniona przyczyna, aby skazany przebywał jeszcze na wolności. Tym właśnie celom służy przewidziane w art. 156 k.k.w. odwołanie odroczenia.

Przepisy kodeksu przewidują sytuacje, w których sąd może odwołać odroczenie oraz sytuacje, obligujące sąd do wydania takiego postanowienia.

Zgodnie z art. 156 § 1 k.k.w. sąd może odwołać odroczenie, jeżeli:

 1. ustała przyczyna, dla której zostało udzielone;
 2. skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone;
 3. skazany rażąco narusza porządek prawny;
 4. skazany nie wykonuje obowiązków określonych w art. 151 § 4 k.k.w.

Jeżeli wskazane sytuacje będą występowały po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego wówczas sąd co do zasady odwołuje odroczenie.

W tym miejscu zauważmy jak dużo w kwestii odwołania odroczenia wykonania kary zależy od uznania sądu. Nawet w wypadku opisanej powyżej obligatoryjnej podstawy odwołania odroczenia, sąd może nie odwoływać odroczenia, jeżeli uzna, że za taką decyzją przemawiają szczególne względy. Z tych powodów sąd przed wydaniem postanowienia w przedmiocie odwołania odroczenia powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcy.

Miejsca na przekonywanie sądu nie ma w sytuacji kiedy skazany w okresie odroczenia został tymczasowo aresztowany, wówczas sąd bezzwłocznie kieruje odroczoną karę do wykonania.

Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odwołania odroczenia przysługuje zażalenie. Tworzy to zatem szansę na weryfikację niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji.

Sądem właściwym rzeczowo i miejscowo do odwołania odroczenia wykonania kary jest sąd, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych