O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności podobnie jak odroczenie wykonania kary jest rozwiązaniem o charakterze celowym. Pozwala w szczególnych sytuacjach na przerwanie wykonywania kary pozbawienia wolności. Okres przerwy powinien więc spełniać określone cele, jest to także pewnego rodzaju próba dla skazanego, który powinien udowodnić, iż słusznie przebywa poza zakładem karnym. Więcej o samej przerwie w odbywaniu kary we wpisie – Przerwa w wykonaniu kary

Niektóre zachowania skazanego mogą jednak sprawić, że sąd będzie miał możliwość, albo wręcz obowiązek odwołania przerwy.

Kiedy możliwe jest odwołanie przerwy w odbywaniu kary?

Przepisy kodeksu przewidują sytuacje, w których sąd penitencjarny może odwołać przerwę oraz sytuacje, kiedy sąd musi przerwę odwołać.

Zgodnie z art. 156 § 2 k.k.w. sąd penitencjarny może odwołać przerwę, jeżeli:

 1. ustała przyczyna, dla której została udzielona;
 2. skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została udzielona;
 3. skazany rażąco narusza porządek prawny;
 4. skazany nie wykonuje obowiązków określonych w art. 151 § 4 KKW

Jeżeli wskazane sytuacje będą występowały po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego wówczas sąd penitencjarny co do zasady odwołuje przerwę.

Warto zauważyć, że sąd ma spory zakres swobody, a podjęta decyzja często zależy od konkretnej sytuacji i argumentów przemawiających za odwołaniem przerwy lub przeciwko temu rozwiązaniu. Sąd bowiem może nie odwoływać przerwy, jeżeli uzna, że za taką decyzją przemawiają szczególne względy. Dlatego zawsze przed rozstrzygnięciem skazany (albo jego obrońca) będą mieli możliwość wypowiedzenia się i podjęcia próby przekonania sądu do pozostawienia skazanego na wolności.

Miejsca na przekonywanie sądu nie ma w sytuacji kiedy skazany w okresie przerwy został tymczasowo aresztowany, wówczas przerwana kara pozbawienia wolności podlega wykonaniu z mocy prawa.

Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odwołania przerwy przysługuje zażalenie.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych