ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia  oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Kiedy w sprawie karnej będzie prowadzone będzie dochodzenie?

Kiedy prowadzi się dochodzenie. Wszystko co musisz wiedzieć.

Postępowanie przygotowawcze to etap postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa, wyjaśniają jego okoliczności, zbierają dowody. Następnie w zależności od wyniku postępowania dowodowego, albo kierują akt oskarżenia do Sądu, albo wydają decyzję o umorzeniu postępowania.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia.

Kiedy prowadzi się dochodzenie?

  • Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:
    1. zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł. Jeżeli kwota przekracza 200 000 zł wtedy prowadzone jest śledztwo.
    2. przewidziane w art. 159 (użycie noża, broni palnej, lub innego niebezpiecznego przedmiotu w trakcie bójki lub pobicia), art. 254a (zakłócenie działania sieci komunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej itd.) i art. 262 § 2 (ograbienie zwłok lub grobu) Kodeksu karnego.
    3. przewidziane w art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo) oraz w art. 289 § 2 (zabój pojazdu z przełamaniem zabezpieczeń) Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.

Kiedy nie prowadzi się dochodzenia!

Ustawodawca wymienia typy przestępstw, w których dochodzenia się nie prowadzi. W takim przypadku obowiązkowe jest śledztwo. Chodzi o następujące przestępstwa:

  1. Niemyślnego spowodowania śmierci,
  2. Nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  3. Spowodowanie szkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu,
  4. Nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach.
  5. Czynienie przygotowań do przestępstwa określonego w art. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 lub w art. 167 § 1 k.k.
  6. Nieumyślne spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  7. Czynienie przygotowań do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
  8. Przestępstwo zniszczenia środowiska przyrodniczego,
  9. Przestępstwo zanieczyszczenia środowiska,
  10. Działanie wbrew przepisom polegające na składowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, odzysku, unieszkodliwianiu albo transporcie odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
  11. Wytwarzanie, sprowadzanie, transport materiałów promieniotwórczych,
  12. Wbrew obowiązkowi nie utrzymywanie w należytym stanie lub nie używanie urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym,
  13. Kazirodztwa,
  14. Nadużycie funkcji przez funkcjonariusza publicznego,
  15. Niezawiadomienia o przestępstwie, – kiedy masz obowiązek to zrobić zobacz wpis [link].
  16. Nakłaniania do głosowania,
  17. Nieumyślne ujawnienie informacji o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”,
  18. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, oprócz przestępstw przewidzianych w art. 297 i 300 k.k.
  19. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku