O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

Recydywa podstawowa art. 64 § 1 k.k.

Poprzednim wpisem pokazałem, że recydywa w rozumieniu kodeksu karnego, czyli instytucja zaostrzająca odpowiedzialność karną ma nieco inne od potocznego znaczenie. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie jak wskazuje sam tytuł recydywie podstawowej, jak można się domyślić najczęściej spotykanej postaci recydywy.

Sama instytucja recydywy podstawowej została opisana w art. 64 § 1 kodeksu karnego:

Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.”

Analizując przesłanki przewidziane w powyższym przepisie już na pierwszy rzut oka widzimy, że nie chodzi tu o każdego sprawcę, który ponownie popełnia przestępstwo. Recydywa podstawowa (dalej będę nazywał ją po prostu recydywą) ma zastosowanie wyłącznie wobec sprawców przestępstw umyślnych. Dla przyjęcia odpowiedzialności w warunkach recydywy nie ma znaczenia rodzaj popełnionego przestępstwa a jedynie fakt, iż było to przestępstwo umyślne. Ma to o tyle znaczenie, że nawet stosunkowo ciężkie przestępstwo popełnione jednak nieumyślnie, w razie ponownego skazania nie będzie brane pod uwagę jako podstawa odpowiedzialności w warunkach recydywy.

Kolejno ustawa wymaga aby sprawca przestępstwa „pierwszego” odbył co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, co ważne musi to być kara pierwotna. Możliwe są sytuacje, kiedy sprawca skazany na karę grzywny czy też ograniczenia wolności na skutek zamiany orzeczonej kary finalnie odbywać będzie karę pozbawienia wolności, taka zastępcza kara pozbawienia wolności nie będzie podstawą przyjęcia odpowiedzialności w warunkach recydywy. Podsumowując ten wątek, za „pierwsze przestępstwo” sprawca musi zostać skazany na karę pozbawienia wolności oraz odbyć co najmniej 6 miesięcy tej kary, do okresu tego zalicza się także okres tymczasowego aresztowania, jeżeli został on zaliczony na poczet odbywanej kary.

Idąc dalej, kolejne przestępstwo (nazwijmy je „drugim”) musi także być przestępstwem umyślnym i to podobnym to „pierwszego”. Pewne wątpliwości powstają przy rozumieniu zwrotu „podobnym”, nie chodzi tu o podobieństwo w sposobie działania czy też osobie pokrzywdzonej (choć mogą to być okoliczności świadczące o podobieństwie przestępstw). W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że za przestępstwa podobne uważa się przestępstwa godzące w to samo/zbliżone dobro prawne np. mienie czy też zdrowie lub życie.

Warto zwrócić uwagę, że obok opisanych powyżej warunków do odpowiedzialności w warunkach recydywy konieczne jest zachowanie pewnych ram czasowych. Przestępstwo „drugie” musi zostać popełnione w ciągu pięciu lat, liczonych od zakończenia odbywania kary za przestępstwo „pierwsze”.

Dopiero łączne spełnienie opisanych powyżej przesłanek powoduje odpowiedzialność sprawcy w warunkach recydywy. Jakie są tego konsekwencje ? Za przestępstwo popełnione w recydywie sąd może wymierzyć karę przewidywaną za ”przestępstwo drugie” w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Zwróćmy uwagę na fakultatywny charakter tego zaostrzenia odpowiedzialności. Nie ma tutaj mowy o automatyzmie. Pomimo zaistnienia wszystkich warunków odpowiedzialności w ramach recydywy, sąd nie musi zastosować surowszego rygoru odpowiedzialności.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych