O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej

Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej – przestępstwo czy wykroczenie ?

Obiecałem napisać kilka słów o możliwych konsekwencjach prawnokarnych mogących spotkać osobę, która udostępnia pojazd nietrzeźwemu kierowcy.

Pewien czas temu na blogu pojawił się wpis dotyczący przestępstwa spowodowania wypadku. Dla przypomnienia art. 177 § 1 k.k. brzmi następująco:

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1…”

Cytowany przepis nie używa zwrotu „kto prowadząc pojazd mechaniczny, narusza….” oznacza, to że nie trzeba być kierowcą aby spowodować wypadek, o którym mowa w art. 177 k.k. Może dla wielu będzie to zaskoczeniem, ale nie trzeba nawet być na miejscu zdarzenia aby być odpowiedzieć za przestępstwo wypadku !

Tu dochodzimy do sygnalizowanego zagadnienia tj. odpowiedzialności udostępniającego pojazd nietrzeźwemu kierowcy za spowodowany wypadek. Na marginesie, nie jest to żadna nowość, odpowiedzialność udostępniającego pojazd znana była już w kodeksie karnym z 1969 roku.

Dlaczego skoro nie prowadzę mam odpowiadać za spowodowany przez kogoś wypadek?

W przestępstwie z art. 177 k.k. chodzi o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego skutkiem jest wypadek o określonych skutkach zdrowotnych dla jego uczestników. Sąd Najwyższy przyjął, że udostępnienie pojazdu, a zatem faktyczne dopuszczenie do ruchu osoby nietrzeźwej stanowi właśnie takie naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Idąc dalej jeżeli nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek to pomiędzy zachowaniem osoby udostępniającej pojazd a spowodowaniem wypadku zachodzi związek przyczynowy, ponieważ z reguły prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwym kończy się takim lub podobnym skutkiem.

Przekładając powyższe na prosty schemat, sytuacja przedstawia się następująco:

X udostępnił Y samochód, wiedząc o tym, że Y jest nietrzeźwy – X naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym dopuszczając do ruchu kierowcę, który aktualnie nie był w stanie prowadzić pojazdu w sposób w pełni bezpieczny.

Y spowodował wypadek o kwalifikowanych z art. 177 k.k. skutkach – pomiędzy zachowaniem X a wypadkiem zachodzi związek przyczynowy tego rodzaju, że gdyby nie naruszenie zasad bezpieczeństwa przez X (udostępnienie samochodu) to nie doszłoby do wypadku.

X powinien przynajmniej przewidywać możliwość spowodowania wypadku przez Y ponieważ jest to pewna prawidłowość, że nietrzeźwy kierowca jako osoba o pogorszonej motoryce i postrzeganiu może spowodować wypadek.

Dominujący pogląd.

Sąd Najwyższy już blisko 40 lat temu wyraził pogląd, zgodnie z którym osoba udostępniająca pojazd osobie nietrzeźwej narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i powinna przynajmniej przewidzieć, że skutkiem powierzenia nierzeźwemu kierowcy pojazdu będzie spowodowanie przez niego wypadku.

Powyższe rozumienie przepisu art. 177 k.k. czyniące z udostępniającego pojazd współsprawcę, oparte jest na założeniu, że udostępniający pojazd przynajmniej mógł przewidzieć, że nietrzeźwy kierowca naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w następstwie czego spowoduje wypadek.

Możliwa jest jednak sytuacja, kiedy udostępniający pojazd nie mógł nawet przewidzieć że nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele i oceniać je należy indywidualnie uwzględniając okoliczności danego zdarzenia.

Jeżeli zostanie ustalone, że osoba udostępniająca pojazd nie mogła w danych okolicznościach przewidywać negatywnych następstw powierzenia pojazdu nietrzeźwemu kierowcy spowoduje to, że odpowie ona jedynie za naruszenie art. 96 § 1 pkt 3 kodeksu wykroczeń (zagrożone grzywną) nie zaś za naruszenie art. 177 § 1 lub 2 kodeksu karnego zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Należy jednak pamiętać o poglądzie zakładającym, iż regułą jest, że prowadzenie pojazdu przez osobę nietrzeźwą kończy się wypadkiem drogowym. O czym udostępniający samochód nietrzeźwemu kierowcy powinien wiedzieć.

Powyższe prowadzi do wniosku, że dalece niewskazane jest udostępnianie pojazdu nietrzeźwemu kierowcy, gdyż może to prowadzić do odpowiedzialności za spowodowany przez niego wypadek, a ta zależnie od skutków może sięgnąć nawet kary 8 lat pozbawienia wolności.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych