O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Bójka – art. 158 kk

udział w bójce

Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk

Udział w bójce to jedno z przestępstw, których dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Nie wynika to bezpośrednio z treści wspomnianego przepisu, ale bójka to zajście (starcie) pomiędzy co najmniej trzema osobami, w którym obie strony jednocześnie atakują i bronią się. Ważne, żeby nie można było odróżnić strony, która tylko atakującej od strony podejmującej wyłącznie działania obronne. Po każdej ze stron może występować więcej osób. Istotne, żeby wszystkich uczestników zajścia było co najmniej trzech.

Bójka czy pobicie – czyli za co kara

Sam przebieg starcia (bójki) bardzo często ciężko jest odróżnić od pobicia (w którym można wyodrębnić stronę atakującą i stronę broniącą się). Z reguły, to okoliczności poprzedzające zajście będą pozwalały rozstrzygnąć z którym zachowaniem mamy do czynienia (bójka czy pobicie).

Karany jest już sam udział w bójce, sprowadzający się zgodnego współdziałania jako strona starcia. Przestępstwo udziału w bójce jest w pewnym sensie rodzajem odpowiedzialności zbiorowej.  Dla skazania z art. 158 kk nie jest konieczne udowodnienie, kto faktycznie zadawał ciosy, które spowodowały konkretne obrażenia.

Warunkiem karalności z art. 158 kk jest sprowadzenie zagrożenia w postaci narażenia innych uczestników starcia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszkodzenia ciała. Wystarczy, że przebieg zajścia (np. rodzaj zadawanych ciosów) mógł spowodować powstanie wskazanych skutków. Samo ich wystąpienie nie jest warunkiem zaistnienia odpowiedzialności. Można zostać skazanym za udział w bójce nawet jeśli nikt nie odniesie w niej żadnych obrażeń.

Udział w bójce traktowany jest bardzo szeroko. Nawet zagrzewanie do udziału w bójce, czy utrudnianie wycofania się z niej może spowodować przypisanie sprawcy odpowiedzialności z art. 158 kk.

Osoba biorąca udział w bójce, albo starająca się pomóc jednej ze stron nie może powoływać się na działanie w obronie koniecznej. W ten sposób może zwolnić się osoba, która włączyła się do starcia w celu przerwania bójki.

Jaka kara za udział w bójce?

Podstawowy typ przestępstwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

W przypadku, gdy skutkiem bójki jest odniesienie przez jej uczestników ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zagrożenie karą jest znacznie większe, ponieważ może sięgnąć nawet 10 lat.

Karalność za powyżej wskazany tzw. typ kwalifikowany tego przestępstwa nie zależy od tego, czy biorąc udział w bójce sprawcy chcieli czy też próbowali spowodować śmierć lub odniesienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u przeciwników. Wystarczy, że powinni mieć świadomość, że rodzaj zadawanych ciosów lub wykorzystywanych narzędzi mógł doprowadzić do takich konsekwencji.

Artykuł 158 kodeksu karnego

§1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o udziale w bójce?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych