O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kto może się ubiegać.

Możliwość ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienia z zakładu karnego adresowana jest w zasadzie do wszystkich skazanych. Jedynie w wyjątkowych wypadkach sąd może pozbawić takiej możliwości w wyroku.

Nie oznacza to jednak, że każdy i w każdym przypadku będzie mógł z niego skorzystać. Wszystko zależy od decyzji sądu.

Kiedy można domagać się warunkowego przedterminowego zwolnienia

Sąd ma możliwość udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, jeżeli jednocześnie zachodzą wskazane poniżej okoliczności.

Po pierwsze, wśród wymagań formalnych jest odbycie przez skazanego co najmniej połowy orzeczonej kary. W wypadku skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności będzie to lat 15, a przy karze dożywotniego pozbawienia wolności warunkowe przedterminowe zwolnienie można uzyskać po odbyciu 25 lat kary.

Powyższy warunek (odbycie części kary) jest niezwykle łatwy do ustalenia. Trudności sprawia natomiast ustalenie podstaw, które przekonać mają Sąd do tego, że skazany po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku prawnego oraz stosował się do orzeczonych środków karnych lub zabezpieczających. Uproszczając Sąd musi nabrać przekonania, że skazany jest już gotowy do zgodnego z prawem życia poza zakładem karnym.

Jak uzasadnić wniosek o przedterminowe zwolnienie?

Na jakiej podstawie Sąd ma nabrać tego przekonania? Oczywiście wskazana jest wyczerpująca lista okoliczności, które mają być wzięte pod uwagę. Poniżej pewne wskazówki jak rozumieć mniej oczywiste okoliczności wpływające na treść orzeczenia w kwestii warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Jedną z sygnalizowanych okoliczności są „okoliczności popełnienia przestępstwa”. Zwrot ten należy rozumieć jako pewne tło przestępstwa. Na tło to składają się okoliczności, które w pewien sposób towarzyszyły popełnieniu przestępstwa, ale nie mają znaczenia dla prawnej kwalifikacji popełnionego czynu. Mowa tu o okolicznościach innych niż te, które Sąd bierze pod uwagę przy kwalifikowaniu czynu jako przestępstwa i później podczas wymierzania kary.

Kolejną okolicznością, której potoczne rozumienie nie w pełni pokrywać się może z rozumieniem Sądu jest „zachowanie sprawcy w czasie odbywania kary”. Po pierwsze chodzi tu jedynie o okres faktycznego przebywania w zakładzie karnym. Nie uwzględnia się zatem (przy tej okoliczności) zachowania sprawcy np. w trakcie udzielanych przerw. Ponadto nie wystarczy samo przestrzeganie przepisów regulujących wykonywanie kary. Skazany chcąc uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie powinien swoją postawą wyrastać ponad minimum określone przepisami, w ten sposób pokazać faktyczną poprawę swojego zachowania.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli zachodzą okoliczności opisane powyżej udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem Sądu. Tym ważniejsza jest kwestia odpowiedniej argumentacji, która w pełni przedstawi Sądowi okoliczności przemawiające za udzieleniem warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Dlaczego jeszcze warto starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Oprócz oczywistej korzyści w postaci opuszczenia zakładu karnego, skorzystanie z warunkowego przedterminowego zwolnienia pozwala na szybsze uzyskanie zatarcia skazania. Taka sytuacja jest możliwa ponieważ karę uznaje się za odbytą z chwilą uzyskania zwolnienia. Tym samym możliwe jest faktyczne wliczenie do okresu potrzebnego do zatarcia skazania, także okresu na jaki udzielono warunkowego zwolnienia.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych