O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy

Warunkowe umorzenie postępowania przeciwko pijanemu kierowcy – czyli jeden ze sposobów na uniknięcie więzienia

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego regulowana jest w kodeksie karnym, artykuł 66 k.k. stanowi o możliwości warunkowego umorzenia postępowania, stawiając przy tym dwie kategorie wymogów.

Niebudzącym wątpliwości jest zawężenie możliwości skorzystania z warunkowego umorzenia jedynie w przypadku postępowań przeciwko sprawcom przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Ten warunek spełniają sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, bowiem górna granica grożącej kary pozbawienia wolności wynosi 2 lata.

Ponadto z warunkowego umorzenia postępowania może skorzystać jedynie sprawca niekarany uprzednio za przestępstwo umyślne. Nie ma tutaj znaczenia popełnione przestępstwo ani wymiar kary a jedynie fakt skazania za przestępstwo umyślne, jest to okoliczność wyłączająca możliwość skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania.

Wśród drugiej grupy warunków skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania znajdują się warunki o charakterze ocennym – innymi słowy przy nich ciężko o pewność czy w danym przypadku doszło do ich spełnienia.

Po pierwsze okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości, Sąd musi mieć jasny obraz zdarzenia. Okolicznością rozwiewającą ewentualne wątpliwości Sądu często są wyjaśnienia sprawcy, jeżeli  wprost przyznaje się do kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości wówczas na ogól uznaje się okoliczności popełnienia czynu za niebudzące wątpliwości. Warto aby okoliczności popełnienia czynu nie tylko nie budziły wątpliwości, ale także by uwypuklały wszelkie okoliczności korzystne dla sprawcy jak np. niskie stężenia alkoholu, być może nawet wykazujące tendencję zniżkową o czym więcej w artykule Zmiany stężenia alkoholu we krwi – czy to ma znaczenie ? [link]

Kolejno wymaga się aby wina i społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne. O okolicznościach wpływających na poziom społecznej szkodliwości jazdy po alkoholu pisałem w artykule Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości – co grozi kierowcy za jazdę po pijanemu ? [link] Tutaj chcę jedynie zaznaczyć, że jest olbrzymia różnica pomiędzy nieznaczną społeczną szkodliwością a społeczną szkodliwością, która nie jest znaczna !

Obok wskazanych powyżej warunków do skorzystania z omawianej instytucji konieczne jest uzyskanie przez Sąd uzasadnionego przypuszczenia, że takie zakończenie postępowania karego będzie wystarczającą przestrogą aby sprawca przestrzegał porządku prawnego.

Wskazane uzasadnione przypuszczenie musi być oparte na ocenie okoliczności takich jak:

1) postawa sprawcy, rozumianą jako ogół zachowań sprawcy po popełnieniu przestępstwa za które orzeczono zakaz, w szczególności ważne będą tu starania o naprawienie szkody czy zadośćuczynienie pokrzywdzonemu jak również mniej wymierne okoliczności jak np. skrucha,

2) właściwości i warunki osobiste sprawcy, tutaj brane są pod uwagę czynniki takie jak stan zdrowia, charakter, warunki rodzinne czy też środowisko z którego wywodzi się skazany,

3) dotychczasowy sposób życia sprawcy.

Sąd aby warunkowo umorzyć postępowanie musi  analizując powyższe okoliczności uzyskać uzasadnione przypuszczenie, że warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec konkretnego sprawcy, w omawianym wypadku nietrzeźwego kierowcy jest wystarczające aby kierowca ten przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnił więcej przestępstwa.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych