ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. 32 321 02 84

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65a k.k.w.

Kara ograniczenia wolności – nie tylko prace społeczne.

Kara ograniczenia wolności, jedna z tzw. kar wolnościowych przewidzianych w kodeksie karnym niesie dla skazanego szereg obowiązków, jest to też rodzaj okresu próby dla sprawcy czynu. Obowiązki związane z tą karą to nie tylko wskazane w art. 34 k.k. nieodpłatna praca na cele społeczne czy potrącenie części wynagrodzenia. Obok tych zasadniczych obowiązków często wymierzane są także inne jak np. przeproszenie pokrzywdzonego.

Konsekwencje uchylania się od wykonywania nałożonych obowiązków.

Uchylanie się od wykonywania nałożonych na sprawcę obowiązków może prowadzić do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. W zależności od rodzaju naruszonych obowiązków zarządzenie wykonania kary zastępczej może mieć charakter fakultatywny bądź obligatoryjny.

Więcej o instytucji zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności znajdziesz we wpisie Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Dzisiejszym wpisem zastanowimy się nad sytuacją skazanego na karę ograniczenia wolności, wobec którego orzeczono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Co może zrobić skazany wobec, którego zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności?

Nie będzie to wielkim odkryciem, ale oczywiście może zgłosić się do wskazanej jednostki penitencjarnej celem odbycia kary 🙂 W praktyce jednak częściej spotykam się z pytaniem czy można zrobić coś żeby uniknąć pobytu w zakładzie karnym. Ratunkiem dla skazanego może być instytucja wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, przewidziana w art. 65a kodeksu karnego wykonawczego. Wskazany przepis pozwala sądowi na wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Przesłanki wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Przepis art. 65a kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że przesłanką wstrzymania wykonania kary zastępczej jest złożenie przez skazanego pisemnego oświadczenia, że podejmie on odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym.

Jak pisałem wyżej sąd ma w takiej sytuacji możliwość wstrzymania wykonania kary, to czy z niej skorzysta w dużej mierze zależy od treści oświadczenia skazanego. W takim oświadczeniu skazany powinien przedstawić sądowi argumenty przemawiające za tym aby dać mu drugą szansę na wykonanie orzeczonej kary ograniczenia wolności zamiast kierowania go do zakładu karnego. Należy więc wskazać na przyczyny uchylania się od wykonywania obowiązków, w miarę możliwości także okoliczności usprawiedliwiające dotychczasowe zachowanie skazanego. W oświadczeniu skazany powinien także przedstawić aktualną sytuację czyli wskazać sądowi co się zmieniło i dlaczego sąd ma uznać, że tym razem skazany wywiąże się z nałożonych obowiązków.

Istotnym elementem instytucji wstrzymania wykonania kary jest termin, w którym sąd może postanowić o wstrzymaniu wykonania kary zastępczej. Co niewątpliwie korzystne dla skazanego, takie postanowienie może zapaść nawet po rozpoczęciu wykonywania kary zastępczej. Oznacza to, że skazany, który nie zdążył złożyć oświadczenia przed terminem stawienia się w zakładzie karnym, mimo wszystko ma szansę opuścić zakład karny i już w trybie wolnościowym odbyć pozostałą część kary.

Warto pamiętać, że na postanowienie sądu w przedmiocie wstrzymania wykonania kary zastępczej przysługuje zażalenie !

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Inni czytali również:

1 thought on “Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65a k.k.w.”

 1. W jakim czasie sąd daje odpowiedź i postanowienie w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania kary?
  Ile się czeka na decyzję? Przychodzi w formie pisma?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

  O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
  DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
  DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

  © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

  adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

  Pobierz E-booka:
  prywatny akt oskarżenia

  W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

  Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.